Brenner du for golfen? Jakten på styrekandidater har startet

Brenner du for golfen? Jakten på styrekandidater har startet

På høstens golfting skal det velges nye medlemmer til NGF-styret, lovutvalget, kontrollkomiteen og disiplinær- og sanksjonsutvalget. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

Til høsten er det duket for et nytt golfting. Nå er valgkomiteen i NGF i full gang med å finne kandidater til viktige verv i styret og forskjellige komiteer og utvalg. Noe for deg?

I tillegg til nye kandidater til NGF-styret skal det også finnes nye kandidater til kontrollkomiteen, lovutvalget og disiplinær- og sanksjonsutvalget.

Dersom noen golfere der ute vet om ildsjeler som har lyst, tid og kompetanse til å engasjere seg i disse tingvalgte komiteene, utvalg og styrer, er det veldig viktig at vi får vite om dem

Nå oppfordrer lederen av valgkomiteen i NGF, Kjersti Jæger, klubbene i å engasjere seg og sende inn forslag på kvinner og menn som kan gjøre en god jobb i de ulike komiteene og utvalgene.

– Det er mange poster som skal fylles i ulike komiteer og styrer. Det viktigste er at du har et stort engasjement og brenner for golfen, og dermed er villig til å gjøre den jobben og tar den tiden som følger med å ha et slik verv, sier Jæger.

– Dersom noen golfere der ute vet om ildsjeler som har lyst, tid og kompetanse til å engasjere seg i disse tingvalgte komiteene, utvalg og styrer, er det veldig viktig at vi får vite om dem, sier Jæger.

Kjersti Jæger ber interesserte om å ta kontakt. (Foto: Tengs-Pedersen.no)

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og to varaer. Deres oppgave er å etterse at årsmøtets vedtak følges og økonomien i golfforbundet er som den skal. Her er valgkomiteen på jakt etter personer med økonom/revisjons- eller juristbakgrunn.

Lovutvalget består av tre personer, som har i oppgave å se på og håndtere diverse lovendringsforslag.

Nytt av året er at medlemmene i disiplinær- og sanksjonsutvalget også skal velges av golftinget. Utvalget består av tre medlemmer. Disse kandidatene skal ha juridisk bakgrunn.

I tillegg er man ute etter nye kandidater til NGF sitt styre, som per i dag består av seks medlemmer og to varaer. På golftinget kommer det imidlertid til å bli innstilt at det skal være åtte medlemmer i styret og ingen varaer.

Kjersti Jæger understreker at man er på jakt etter personer med ulike bakgrunner. Det er store forskjeller på klubbene i Norge, fra de store klubbene i og rundt Oslo og Stavanger, og til småklubber uten ansatte og med bare seks hull. De tingvalgte medlemmene bør representere dette mangfoldet.

– Vi ønsker folk med ulik erfaring, kompetanse og geografisk spredning og kjønn, slår Jæger fast, og legger til at søknadsfristen er «jo før, jo heller!».

Forslag til kandidater kan sendes til kjersti.jaeger@tengs-pedersen.no  eller mobil 959 47 322.


Norsk Golf ønsker at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ber om en saklig og respektfull tone i kommentarfeltet. Vi tillater ikke banning, diskriminerende utsagn, utskjelling av andre debattanter, enkeltpersoner og grupper.

Innlegg som ikke er skrevet med fullt navn vil bli noe strengere moderert. Vi fjerner alle innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom. Gjentatte brudd på reglene kan føre til utestengelse.