Golf i Norge = 190 milliarder

190 MILLIARDER: Professor Jan Ove Tanger har beregnet helsegevinsten på at nordmenn spiller golf. (Foto: Christian Døvle)

Dette svimlende beløpet er hva idrettsforsker Jan Ove Tangen kom frem til da han beregnet helseverdien av at nordmenn spiller golf. 

(Pressemelding Newswire)

– Golf er den tredje største idretten i Norge etter fotball og ski, og som sportsgren står golfen for et svært viktig bidrag til folkehelsen, sier Jan Ove Tangen, professor ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag på Høgskolen i Telemark.

Tangen har beregnet helsegevinsten på at nordmenn spiller golf. 

– Selve tallene hviler på noen viktige forutsetninger og må leses med forsiktighet, men jeg har tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets egne anslag for helseeffekter ved at et menneske går fra å være fysisk inaktiv til å være fysisk aktiv. Gevinsten består av komponenter som redusert sykdom, bedret livskvalitet, økt levealder, produksjonsgevinster og lavere behandlings- og medisinkostnader.

En halv time daglig fysisk aktivitet på moderat intensitetsnivå antas å være helsebringende. Med to nihulls golfrunder i uken har man vært aktiv på tilstrekkelig intensitetsnivå slik at det har en helseeffekt, ifølge Tangen.

– Det må tas noen forbehold, som for eksempel i hvor mange år man er aktiv og hva man ville gjort for å holde seg i form istedenfor å spille golf. Men etter min mening er 190 milliarder en sannsynlig helsegevinst.

Han sier golf kan bidra til å øke livslengden, og at idretten vil være et viktig bidrag til folkehelsen.

– For svært mange andre idretter er frafallet stort og tilbudene dårlige når ungdomsårene er over. Slik er det ikke med golf. Hvis du midt i livet går fra en fysisk passiv tilværelse til å bli en moderat aktiv golfspiller resten av livet, vil du statistisk sett forlenge livet med et par år.  Vi har kapasitet til 200 000 aktive spillere i Norge. Hvis man klarte å rekruttere de siste 75 000, øker den potensielle samfunnsøkonomiske verdien med ytterligere 120 milliarder kroner, sier Tangen.

Generalsekretær i NGF, Geir Ove Berg ser på Tangens beregninger som gledelige.

– Vi er svært glade for at Tangen har grepet fatt i dette, slik at golfens helsemessige betydning blir mer kjent. Rapporten stiller golfen i et nytt lys, noe som kan gi bedre beslutningsgrunnlag når midler til folkehelse og idrettslig aktivitet fordeles, spesielt på kommunalt og fylkeskommunalt plan, sier han.

De fleste kommuner har nå egne idrettsråd, som blant annet fordeler tilskudd til lokale aktiviteter.

– Det er viktig for oss at både det offentlige og idrettens egne organer blir tilstrekkelig kjent med de lokale golfklubbenes betydning i nærmiljøet, sier Berg.


Norsk Golf ønsker at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ber om en saklig og respektfull tone i kommentarfeltet. Vi tillater ikke banning, diskriminerende utsagn, utskjelling av andre debattanter, enkeltpersoner og grupper.

Innlegg som ikke er skrevet med fullt navn vil bli noe strengere moderert. Vi fjerner alle innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom. Gjentatte brudd på reglene kan føre til utestengelse.