Blogg

Balanse

For å prestere optimalt på trening eller konkurranse er det flere ting som skal stemme.. Vi som mennesker har flere områder i livet vi ønsker å være gode og tilstede på, derfor er balanse i livet viktig!

For å yte opp mot sitt beste må man være bevisst på å tilrettelegge for gode prestasjoner. Det er for eksempel; hjemme med familien, venner og i nære relasjoner. Fungerer vi bra der, fungerer vi som regel bedre på andre områder også. Hvilke områder som du bruker mye tid på kan du for eksempel kartlegge over noen uker. Områder kan være:

• Trening/Fysisk aktivitet
• Familie
• Jobb/Karriere
• Nære relasjoner/Forhold
• Venner
• Økonomi
• Fritid
• Personlig Utvikling
• Helse/Ernæring

For at du skal prestere godt over tid på et område, er det viktig at du har et bevisst forhold til hva som gir deg energi og hva som tapper deg for energi. Dette kan også ha en stor smitteeffekt både positivt og negativt.  Jobb med å se hvordan positive områder i livet kan gi deg løft på andre områder som du streber litt mer med og tenk gjennom hva du kan gjøre for at et område blir hakket bedre i løpet av kort tid. Det hjelper lite å sitte og vente på at andre skal ta ansvar, ta tak i hva du selv har kontroll på og gjør ditt beste. Skal man tenke gode prestasjoner over tid, må du ha balanse i livet for å få frem potensialet ditt!

Ukens øvelse i mental trening er ganske enkel;

1. Tegn en sirkel hvor du deler den inn i ulike områder i livet som er viktig for deg (se forslag til områder ovenfor).
2. På en skala fra 1-10, hvor tilfreds er du med de ulike områdene i dag?
3. Hva kan du gjøre for at tallet du setter kan gå et hakk opp i løpet av kort og på mer langsiktig perspektiv?
4. Bestem deg for å ta tak i det området som betyr mest for deg, og jobb deg bevisst gjennom hele sirkelen over tid.

Resultatet blir et mer balansert liv hvor du styrer ditt eget «livshjul» og hvor du enklere kan balansere forventningene til deg selv. I neste blogginnlegg om mental trening vil min gode kollega Line Bakkevig ta over i en periode! Gled dere til gode innlegg om hvordan du kan jobbe med topplokket!

God trening og lykke til!
Beste hilsener fra Cecilie


Cecilie Ystenes

Cecilie Ystenes

Les flere av mine artikler.

Cecilie har syv års utdanning i psykologi og ledelse og er mentaltrener for Team Norway. Hun startet i 2012 selskapet RAW performance som nå er et selvstendig forretningsområde i selskapet Mykjemeir. De består i dag av syv mentaltrenere og åtte personlige trenere. Cecilie kommer med bok om Mental trening til våren gjennom Aschehoug forlag.

 

 

 


Flere bloggposter fra Cecilie Ystenes

Se våre blogger