The big stick. Sjåføren. Vi har kanskje ikke så mange navn på den, og den er egentlig ikke et veldig kjært barn heller. Likevel – driveren skal frem på så mange utslag som mulig. Når vi under årets store utstyrstest merket oss at fairwaywoods oppnådde like gode lengder som driver, måtte vi undersøke det nærmere.

Vi har tall på alle drivere og fairwaywoods, og full mulighet til å sammenligne for alle merkene. Vi kjørte i tillegg en liten test med flere slag med Callaway XR driver og XR fairwaywood.

(*Les mer om hvordan testen ble utført nederst i artikkelen)

Resultatet ser dere under. Gjennomsnittlig totallengde med driver er 207.4 meter. Med #3 fairwaywood fikk vi 221 meter. Spredningen på sistnevnte er god. Litt skjev, men konsistent og vi stod kanskje litt skjevt oppstilt. Driveren har framfor alt større spredning i lengden. Her var vi litt flinkere, oppstilling var rett på linjen og noen slag endte langt høyre.

Grå prikk: 3-wood

Gul prikk: Driver

Callaway

En #3 fairwaywood er i dag veldig nær driver på mange måter: 

Skaftet er rundt 43.5 tommer. Drivere ligger på 45.5 eller lengre, men bør trolig for de fleste ligge på omtrent 44.5 tommer. Fairwaywood er altså nærmere eller like nær skaftlengden du vil ha for mer stabilitet, og plasserer seg på den korrekte siden – den kortere. 

Callaway XR ble valgt ut fordi den utmerket seg som den lengste fairwaywooden. Andre følger like i hælene: Nike Vapor Speed, TaylorMade AeroBurner, Cobra FlyZ og Ping G30. Disse ga oss lengre slag enn mange av driverne.

Loft er 14.5 eller 15 tommer, mot driverens 10.5. Hva loft er når du treffer ballen påvirker utfallet, og her kommer vi til noe sentralt. Vi treffer ballen bedre med fairwaywood.

Tidligere i år skrev vi litt om gear effect (Les mer om fenomenet her). Dette er effekten av feiltreff, altså hva som skjer når ballen treffer ut mot kantene på slagflaten. Du har lyst til å treffe så godt som mulig så ofte som mulig.

Med sitt store køllehode og lengre skaft, er potensialet for lange slag større med driveren. 

Vår påstand er imidlertid at med fairwaywood får du et mer stabilt balltreff og forutsigbare slag. De lengste slagene er lengst med driveren, men snittlengden vil for mange være lengst med treerwooden.

Markit spray slagflate

Callaway XR ble valgt ut fordi den utmerket seg som den lengste fairwaywooden. Andre følger like i hælene – Nike Vapor Speed, TaylorMade AeroBurner, Cobra FlyZ og Ping G30. Disse ga oss lengre slag enn mange av driverne.

Dette resultatet er bare et av mange. Vi støtter oss ikke kun på denne køllen og disse slagene når vi sier at dersom du velger en av de lengste fairwaywoodene, kan du la driveren stå igjen hjemme.

Når det gjelder skaftlengde i driver kommer vi tilbake til dette. Vi skal ha en test av samme driver med 3-4 forskjellige skaftlengder. Det kan bli veldig interessant.

*Den store utstyrstesten lanseres i årets andre utgave av Norsk Golf, som kommer i starten av april. I ventetiden frem til testen vil vi slippe ukentlige smådrypp og resultater.  Årets testpanel består av fem spillere med handicap fra 2 til 17. Norsk Golf har også brukt tilbakemeldinger fra spillere med høyere handicap for å få tilbakemeldinger på køller spesielt rettet mot denne gruppen.
Alle køller har blitt testet med radarsystemet Trackman.