I forrige uke talte den garvede samfunnsdebattant imidlertid mot bedre vitende da han i beste sendetid på Dagsnytt, 18 ba ”de unge eldre” om å ”forlate cruiseskip og golfbaner” for å bidra mer i samfunnet.

At cruisepassasjerer ikke der og da bidrar til samfunnets beste, er så sin sak. Det er vel uansett de færreste som velger å være på cruise og ferie sammenhengende i 20 – 30 år, men vi forstår hans poeng: Nemlig at man ikke behøver å sette seg til i en sofa og betrakte livet fra sidelinjen selv om man er blitt pensjonist., forhåpentligvis med mange gode år forean seg.
Å holde seg unna golfbanene er imidlertid ikke et godt råd til ”unge eldre” mennesker, Per Fugelli.

Helsedirektoratet anbefaler voksne og eldre å være i moderat fysisk aktivitet minst 150 minutter i uken, og helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert, og det er ingen tvil om at personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive.

Golfbanen er en utmerket arena for å holde seg i form, være sosial, få frisk luft og mosjon, samtidig som man holder hjernen og konsentrasjonen i god trim. En 18 hulls golfrunde tar cirka 4 timer og 30 minutter. En 9-hulls runde tar ca 2 timer og 15 minutter.

Norges Golfforbund har gjort mye utredningsarbeid knyttet til golfens helseverdi, og har blant annet kommet frem til følgende: .

• I løpet av en 18 hulls runde går golfspillere cirka 11 kilometer eller nærmere 16 000 skritt. Dette tilsvarer cirka to ganger en golfbanes lengde. Under en golfrunde har golfspillere en gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjerteslag per minutt. Siden en golfbane er mer eller mindre kupert vil hjertefrekvensen variere i takt med dette. Det gir god intervalltrening og muskeltrening

• Menn forbrenner nærmere 2500 kcal under en golfrunde. Tilsvarende tall for kvinner er nærmere 1500 kcal

• Helseeffekten er størst om man bærer golfbagen, eventuelt triller eller drar den etter seg. Bruk av motoriserte golftraller eller golfbil gir mindre helseeffekt

• En runde golf vil også kunne bedre kondisjonen, influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og gi et psykisk velvære etter runden. For hjertesyke vil golf kunne være en viktig opptreningsaktivitet

Det er også verdt å merke seg at golfere lever i gjennomsnitt fem år lengre enn ikke-golfere, man kan altså være nyttig for samfunnet enda lenger. Per Fugelli burde anbefale alle å komme seg ut på golfbanen noen timer i uken. Da har de mer overskudd til øvrig samfunnsnyttig innsats.