(Bakgrunn: Ønsker store endringer i norsk toppidrett)

 

Vi klarte å komme et skritt videre på idrettstinget i Trondheim i helgen. Og da snakker jeg ikke bare om at det ble vedtatt et solid idrettspolitisk dokument som peker ut veien videre for de kommende fire år.

Jeg snakker like mye om vårt benkeforslag som fikk flertall på tinget: Nemlig at satsningen innen norsk toppidrett ikke lenger bare skal være basert på antall medaljer i olympiske idretter. Nå skal det legges en objektiv målestokk til grunn, der alle idretter og alle norske talenter på internasjonalt nivå skal behandles likt. Olympiatoppen skal hjelpe de aller beste til å bli enda bedre. Uansett idrett og uansett særforbund. Og uansett om medaljene vinnes i EM, VM eller olympiske idretter.

Det er et stort skritt i riktig retning. Og ikke en dag for tidlig.

Jeg har som kjent vært en kritisk røst til hvordan Olympiatoppen har driftet sitt oppdrag. I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet heter det at de 140 millionene som ble tildelt Olympiatoppen siste år, skal brukes til en «bred satsning på toppidrett». Etter min mening har det ikke vært tilfelle frem til nå.

Man har konsentrert seg om noen få idretter. Mange av dem små i internasjonal sammenheng. Og man har målt suksess med å henvise til antall medaljer.

Mange av de store idrettene er blitt oversett. Golf er en av dem.

Det som fikk mitt temperament til å stige, var når vi ble avspist med småpenger da vi søkte om midler for å overføre mye av den spisskompetansen og erfaringen som Tutta har ervervet seg, til våre fremtidige talenter. Det vi fikk av støtte må ha vært hentet fra frimerkekassen i Olympiatoppen.

Det finnes en rekke idretter som er blitt avspist av Olympiatoppen med småpenger. Siste år var det 23 særforbund som ikke fikk ei krone i støtte. Flere av dem med lovende utøvere i stallen.

Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å fordele ressurser og at en må konsentrere seg om de beste. Men å bare satse på olympiske idretter er feil (33 av de norske særforbundene har olympiske idretter, 21 ikke). Av verdens 20 største idretter, er kun ni olympiske. Derfor har skjevfordelingen vært markant.

Jeg håper at det nye idrettsstyret holder Olympiatoppen i ørene og sørger for at retningslinjene som ble vedtatt på idrettstinget etterleves. Hvis så skjer, håper jeg at golf skal få noe mer å rutte med når våre beste skal gjøres enda bedre. Men jeg er i tvil om at det utviklingsløpet bør skje på Sogn. De beste miljøene er nok å finne andre steder. Og med statlige kroner i lommen, bør det gi uttelling – selv om det er en lang vei før medaljene kan hentes.

Det har Tutta bevist. Men du verden for et godt bevis hun er på at nordmenn kan lykkes. Også i store idretter.

Finn H. Andreassen