For Norsk Golfs redaksjon starter året med at vi skifter utgiver og arbeidssted. Norges Golfforbund har i tråd med høstens tingvedtak etablert Norsk Golf AS med styremedlem Dag Kirchoff som arbeidende styreleder. Redaksjonen flytter tilbake til Ullevaal stadion når golfforbundet flytter inn i nye lokaler i februar. Vi ser frem til å fortsette å utvikle Norsk Golf både som magasin og nett sted, og det er ingen tvil om at det blir mye å skrive om.

I golf-Norge er det mange spennende ting på blokken i 2014. Golfpresidentens ”fyrtårnsprosjekt” – en mulig Solheim Cup søknad –  ligger øverst på listen. Cruxet for en søknad består i at NGF greier å ordne finansiering, opp mot 50 millioner kroner. Dette gjør seg ikke selv, og selv om Finn H. Andreassen ser muligheter for statsstøtte  når sykkel-VM i Bergen får 30 millioner kroner, må dette ikke bli en sovepute. NGF har en vei å gå for å profesjonalisere sitt arbeid med sponsorarbeid.

I NGFs virksomhetsplan som er styringsverktøyet for de neste fire årene, blir det i større grad en tidligere lagt opp til at aktiviteten skal skje i klubbene.

Det er viktig at klubbene er synlig til stede i kommunene der de holder til, både når det gjelder planlegging, utvikling og bruk av anlegg, og for å skaffe midler for å bidra til økonomisk bærekraftig drift.

Med etableringen av de regionale kompetansesentra (RKS) er NGFs intensjon å flytte kompetanse fra sentralt nivå til regionalt nivå.  Trener 1og 2-kursene skal gi klubbene hjelp til bedre å ivareta  både knøtter, juniorer og nybegynnere. Dette kjenner vi igjen fra andre idrettslag vi har vært med i.

Alt dette byr naturligvis på utfordringer som vil fordre en enda større frivillig innsats ute i klubbene. Som nyvalgt visepresident Wenche Pedersen i golfforbundets styre sa det da hun presenterte planen på golftinget i Kristiansand: ”Golfklubber er spleiselag. Det er umulig å kjøpe seg ivaretakelse av 70 000 medlemmer. Frivillighet er ikke gratis, men det er billig.” Det er rimelig å anta at det er mye kompetanse blant golfspillere som vil komme de respektive klubber til nytte og glede når samlede krefter og kunnskap anvendes fornuftig.

Over årets siste frokost havnet vi i en diskusjon om hvorvidt golf er en sport for folk flest. De enstemmige synspunktene fra den yngre garde (19+) minnet oss om at golf fremdeles er å oppfatte som en snobbesport. Enkelt myter er det åpenbart vanskelig å ta knekken på. Resepten? Ja, det må jo være å synliggjøre at golf faktisk er en sport for alle i de kanaler der det er mulig: På eteren, i pressen, på nettsteder og sosiale medier. 

Gjennom medieovervåkning får redaksjonen i Norsk Golf et godt inntrykk av hva som skrives om golf over det ganske land, og det er faktisk ganske mye. Men  sammenligner man med ski, sykkel, fotball og annen trening, så ligger nok golf et stykke bak. Dette er et sisyfosarbeid – kall det gjerne en uopphørlig dugnad – som den enkelte golfer, klubber, RKSer og NGFs styre og administrasjon må være sammen om.

Ved årets slutt er det verdt å minne om visjonen golf-Norge er enig om : Golf – en idrett for alle, med verdiene: Offensiv – ærlig – inkluderende. Hovedmålet er flere og bedre spillere i sunne klubber (vi ønsker oss særlig flere kvinner) – det er bare å brette opp ermene. Neste år er her hvert øyeblikk!

Godt nytt år!