NB! Vet du ikke hva greenfeeoverenskomsten er? Da bør du lese denne artikkelen først: 

Dette er debatten om greenfeeoverenskomsten

 

Gamle Fredrikstad GK (Østfold):

– Klubbene må ha råderetten

(Foto: Gamle Fredrikstad GK)

Oddrun Skår i Gamle Fredrikstad GK sier klubben ønsker å fjerne greenfeeoverenskomsten:

– Det er i hovedsak medlemmene som holder klubbene i gang. Hvordan klubbene ønsker å forvalte og utvikle denne økonomiske ressursen, må klubbene selv ha råderetten over. Vi mener at medlemmenes behov vil være i fokus. 

– Dersom greenfeeoverenskomsten fjernes, vil klubben deres fortsette å akseptere greenfeespill fra alle spillere, uavhengig av hvilken klubb de kommer fra?

– Vi tror klubbene i stor grad vil være åpne for greenfeespill også uten greenfeeoverenskomsten, da dette vil være inntekter som er med på å sikre at medlemmenes behov oppfylles.

 

Sunndal GK (Møre og Romsdal):

– Vi småklubber rekrutterer golfere til de store klubbene

(Foto: Sunndal GK)

Egil Hordnes i Sunndal GK sier klubben ønsker å beholde greenfeeoverenskomsten:

– Ettersom vi er en liten klubb, er vi imot at greenfeeoverenskomsten kasseres. Det er viktig for oss at alle våre medlemmer vet de er velkommen uansett hvilken annen golfklubb de besøker. Våre medlemmer kan bli usikre på hvor de får lov til å spille golf hvis den fjernes.

– Vi vet at vi har en god del utenbygdsmedlemmer som melder seg inn i vår klubb som nybegynnere og er medlem hos oss noen få år helt til de finner ut at golf er en hobby de ønsker å holde på med. Vi ser på vår medlemsflyt at da melder de seg inn i en større klubb nærmere der de bor. Noen få utenbysmedlemmer blir likevel værende her som medlem i mange år, og det er fordi de spiller ekstremt lite golf. De ser fordelen med å kunne spille på flere baner i sitt nærområde uten å måtte melde seg inn i en lokal klubb for mange tusen kroner. Vi er redd for at dersom greenfeeoverenskomsten fjernes, kan de som spiller veldig lite, slutte helt med golf. Golf-Norge står sterkere hvis disse fortsatt forblir golfere. Vi småklubber er en viktig inngang til golfsporten for mange.

Les også: Sverige fjernet greenfeeoverenskomsten i 1988: – Det har gått helt fint

 

Atlungstad GK (Hedmark):

– En prinsippsak

(Foto: Benjamin A. Ward)

Kjell Kringsjå i Atlungstad GK sier klubben ønsker å fjerne greenfeeoverenskomsten:

– Den har overlevd seg selv og bør fjernes. Vi har også stusset på NGF sitt forslag for en revidert greenfeeoverenskomst. Den sier egentlig eksakt det samme som den gjør i dag, bare på færre linjer. Jeg stusser på hvorfor den er så viktig å beholde når den i praksis ikke har noen betydning lenger. 

– Hvis den ikke har noen betydning, hvorfor er det da viktig å fjerne den?

– Man kan både argumentere for at den ikke har noen betydning lenger og dermed mene at man like gjerne kan beholde den, eller man kan argumentere for det samme og konkludere helt motsatt – altså at det ikke er noe vits i å beholde den. For oss spørsmålet om greenfeeoverenskomsten først og fremst en prinsipiell sak. Klubbene og banene må få lov til å styre sin egen hverdag og egen økonomi. Greenfeeoverenskomsten er en løsning som forvaltes av forbundet og bare kan endres på golftinget annethvert år. Klubbene må få lov til å styre sin egen hverdag og egen økonomi ut fra hva de selv mener er mest hensiktsmessig. 

– Kommer dere til å godta gjestespill fra spillere fra alle klubber dersom greenfeeoverenskomsten fjernes?

– Vi kommer ikke til å nekte noen, enten det er fra norske eller utenlandske klubber. Vi opplever ikke de såkalte postkasseklubbene som plagsomme. Atlungstad er fortsatt en ung klubb som vokser hvert år og har hatt netto tilgang på medlemmer siden oppstart. Og dette er stort sett lokale medlemmer. Vi mener spørsmålet om greenfeeoverenskomsten og spørsmålet om hvordan klubber skal håndtere problematikken med mange fjernmedlemmer, er to helt separate diskusjoner. 

 

*Vestfold GK (Vestfold):

– I strid med slagordet «en sport for alle»

(Foto: Vestfold GK)

Bjarne Kihle i Vestfold GK sier klubben vil beholde greenfeeoverenskomsten:

– Vi ønsker å beholde ordningen slik den er, og vår klubb har ikke interesse av å stenge noen ute. Golf-Norge har som felles visjon «Golf – en sport for alle», og det strider mot denne visjonen hvis man plutselig skal nekte spillere fra enkelte klubber tilgang på banen. Klubbene må håndtere problematikken med «postkasseklubber» på andre måter. 

– Skal vi snu den negative trenden i golfen, kan man ikke prise seg ut. Vi er ikke tilhengere av utviklingen med at flere klubber har blitt enige om at greenfee bør utgjøre cirka ti prosent av årskontingenten. Da blir ikke golf den folkesporten vi ønsker at det skal være. Vi kan ikke ta 7-800 kroner for en runde golf hos oss. Vi har gått motsatt vei og satset på volum. Vi har senket greenfee til 375 kroner, og i år har vi hatt 1,6 millioner kroner i greenfeeinntekter, noe som er «all time high». 

– Risikerer dere ikke å tape medlemmer hvis greenfee blir for lav og man finner ut at det ikke lenger lønner seg å være medlem?

– Hver enkelt klubb må finne ut hvor smertegrensen ligger. En fornuftig greenfee som folk flest føler de kan ha råd til, gjør at vi får vist oss frem til flere golfere, og vi får mer aktivitet i kafeteria og proshop. Den senkede greenfeen har ikke betydd at vi har mistet medlemmer – heller tvert i mot. Vi har økt medlemsmassen de siste årene. Golfklubbene må tåle konkurranse, og hvis disse såkalte postkasseklubbene er et stort problem, er det opp til klubbene selv å lage et opplegg med attraktive kontingentkategorier som fanger opp disse, slik at flere ønsker å være medlem i sin lokale klubb. Vi har innført et eget rekrutteringssystem i vår klubb der man kan betale seg gradvis inn i klubben som fullverdig medlem. Vi har også gratis baller på rangen for medlemmer, og andre lignende goder som koster klubben litt penger, men som gir medlemmene merverdi. Vi samarbeider også med Sandefjord Golfklubb, der man for et påslag på 1000 kroner i årskontingenten kan spille så mye du vil på begge baner. Det har vært en kjempesuksess. I fjor tjente vi 48 000 kroner på dette, i år har vi ganget det med fire. Dette er bare noen eksempler på løsninger som kan være veien å gå for klubber som vil tiltrekke seg flere lokale medlemmer.

(*For ordens skyld: Journalisten som har skrevet denne artikkelen, er medlem i Vestfold Golfklubb)

 

Oppegård GK (Akershus):

– NGF sine argumenter er sterkt overdrevne

(Foto: Oppegård GK)

Jan Lund i Oppegård GK sier klubben vil fjerne greenfeeoverenskomsten:

– Vi er veldig klare på at greenfeeoverenskomsten ikke har noen praktisk funksjon lenger og har gått ut på dato for lengst. Da greenfeeoverenskomsten ble startet, var det for å sørge for at alle skal kunne spille golf på alles baner. Det gjør man i dag, og alle golfklubber er glade for å få besøk. Vi mener golfforbundet sine argumenter for hva de frykter kan skje hvis greenfeeoverenskomsten fjernes, er sterkt overdrevne. Vi tror ikke en fjerning automatisk betyr undergangen for de såkalte postkasseklubbene. Jeg forstår at NGF vil ivareta sin interesse og ser for seg et worst-case-scenario med medlemsflukt fra golfen og tapte medlemsinntekter for NGF, men golfklubbene trenger alle inntektene de kan få.

– Tror dere en fjerning av greenfeeoverenskomsten vil føre til at flere melder seg inn i en lokal klubb?

–  Det er nok ingen av klubbene som ønsker en fjerning av greenfeeoverenskomsten som tror at dette automatisk vil føre til at alle fjernmedlemmer plutselig melder seg inn i en lokal klubb. Samtidig er det opp til oss golfklubber å jobbe hardt for å få så mange lokale medlemmer som mulig. Det er disse som er bærebjelkene i klubben og gode ambassadører for golfen.

– I 2014 foretok vi en medlemsundersøkelse i klubben vår hvor vi kom dårligst ut i Norge. På den tiden hadde vi 1300 medlemmer, og mange av dem viste seg å være medlemmer som ikke spilte golf. Vi tok en opprydding, reduserte antallet medlemmer med nesten 200. Denne gjengen var også misfornøyd med det meste, og det er kanskje ikke så rart. Når man spiller golf én gang i året, spiller man dårlig golf og da får man også et negativt syn på golf – og klubben. Siden den gang har vi jobbet for å få flere golfere fra nærmiljøet, og i 2017 er vi nå tilbake opp i 1250 medlemmer. Vi får vesentlig høyere score på medlemsundersøkelsen, og dette har en sammenheng med at vi har fått flere lokale golfere som bruker treningsfasilitetene og har kommet inn i et miljø. Det er slike golfere vi må jobbe for å få flere av.

– Komme deres klubb til å godta gjestespill fra spillere fra alle klubber dersom greenfeeoverenskomsten fjernes?

– Helt klart! Vi ønsker ikke å utestenge noen som helst. Men vi kommer ikke til å prise oss så lavt at det blir en fordel å være greenfeespiller hos oss kontra å være medlem. Det er medlemmene, ikke gjestene, som holder klubbene i live – med unntak av noen klubber som ligger i «ferieparadiser». Stadig flere klubber har blitt flinke til å regne på hva det faktisk koster å produsere en golfrunde, og Golf-Norge er tjent med at alle klubbene er bevisst på dette. Hvis man rabatterer og selger alt for billig greenfee, vil det gi utslag på kvaliteten på banen. Ingen er tjent med at Oppegård GK ikke klarer å nå budsjettene sine fordi vi har solgt golfrunder på billigsalg. I Golf-Norge i dag ser vi at mange baner forfaller fordi de ikke har økonomi til å fikse på banen. Det er tragisk. Klubbene er fortsatt i en omstillingsfase fra å ha kø inn til banene sine til å slite med å fylle opp. I denne omstillingsfasen er det viktig at klubbene har full råderett over sin egen eiendom. Det er helt andre tider nå enn da greenfeeoverenskomsten ble innført på 90-tallet.

I høringsskrivet om greenfeeoverenskomsten som NGF sendte ut til golfklubbene i sommer, skisserte de noen alternative løsninger for at klubber skal rekruttere flere «greenfeemedlemmer». Et av forslagene var at klubber differensierer aktivitetsavgiften slik at de som spiller ekstremt mye golf betaler en litt høyere årskontingent enn de gjør i dag, mens de som spiller lite, betaler litt mindre. Jan Lund sier Oppegård GK er ikke en tilhenger av en slik løsning.

– Golfen i Norge er avhengig av gode ambassadører, og de beste ambassadørene våre er de som spiller mest. Da kan vi ikke gjøre golf enda dyrere for dem. Dette er jo de viktigste medlemmene klubben har, og det er disse som skal ha de største fordelene i klubben. Medlemsinntekten er den eneste faste inntekten klubben har, alt annet er variable inntekter. Det vil derfor være vanskelig å drifte når man ikke har forutsigbare inntekter. Det at NGF kommer med et slikt utsagn, kan vise mangel på kunnskap om drift av en golfklubb.

 

Stavanger GK (Rogaland):

– Avslappet forhold til hva som skjer

(Foto: Stavanger GK)

Steinar Fløisvik sier Stavanger GK sitt styre har gått inn for å beholde greenfeeoverenskomsten. (journ.anm: Klubbens styreleder er på ferie. Vi har derfor pratet med klubbens daglige leder. Vi minner om at det er styrelederne som har stemmerett under golftinget.)

– Styret behandlet dette som en kort sak. Konklusjonen var at den bør opprettholdes. Vi har diskutert greenfeeoverenskomsten med flere klubber på Østlandet, og vi merker at det er en viktigere diskusjon der. Men vi tar en beslutning basert på vår erfaring, og vi sover godt uavhengig av om greenfeeoverenskomsten fjernes eller ikke. Vi har noen få spillere i vårt miljø som er medlem i klubber på motsatt side av landet, men ikke så mange at det er noe problem. Vi er en stor medlemsklubb og har et nokså konstant medlemsantall. Dessuten holder vi greenfeeprisene våre på et stabilt nivå, så de som velger en «postkasseklubb» og spiller på greenfee hos oss, får ikke rundene på «billigsalg».

 

Oslo GK (Oslo):

– Ikke motivert ut fra et ønske om å nekte noen tilgang på banen

(Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf og Oslo GK)

Jens-Ove Hagen i Oslo GK sier klubben ønsker å fjerne greenfeeoverenskomsten:

– Vi ønsker at greenfeeoverenskomsten oppheves. Årsaken til det er at vi mener det bør være opp til den enkelte klubb å bestemme for hvem og når man vil akseptere gjestespill. Det er en råderett enhver klubb burde kunne ha over egen bane.

– Dersom greenfeeoverenskomsten fjernes, kommer dere til å tillate greenfeespill fra medlemmer av alle klubber?

– Det har vi ikke tatt stilling til, vi tar ett skritt av gangen. Men når vi har vurdert hva som bør gjøres med greenfeeoverenskomsten, har det ikke vært motivert ut fra et uttalt ønske om å nekte spillere fra enkelte klubber tilgang på banen. Det har ikke vært et tema for oss å begrense spill på banen. Det har heller vært et prinsipielt standpunkt om at klubbene må ha full kontroll over egen drift, uten at et overordnet organ styrer. Klubbene klarer å håndtere spørsmål knyttet til gjestespill helt fint på egen hånd.

Hagen sier Oslo GK ikke er tilhengere av en ordning med aktivitetsdifferensiert årskontingent, slik som ble foreslått i høringsskrivet i sommer.

– For det første vil det gjøre det vanskelig å budsjettere, og dessuten vil det være vanskelig å kontrollere. En slik løsning vil neppe være aktuell hos oss.

 

Byneset GK (Sør-Trøndelag):

– Har utfordret NGF på å finne en annen løsning

Einar Olsvik i Byneset GK sier klubben ønsker å beholde greenfeeoverenskomsten:

– Vi stiller oss bak at den videreføres slik den er i dag, MEN vi ønsker å fjerne disse klubbene som profitterer stort på mange fjernmedlemmer. Golf-Norge er tjent med at flere er medlem i en lokal klubb. Vi har utfordret NGF på dette. Men vi tror ikke greenfeeoverenskomsten er svaret på denne problematikken. Klubbene må selv sørge for å være attraktive, og vi ønsker ikke å «lukke» sporten. Nå har vi kastet ballen over til NGF og bedt dem finne en løsning på hva som skal gjøres med «postkasseklubbene». Vi har ikke kommet med noe forslag til løsning selv, for den har vi ikke, men vi er gjerne med på å diskutere med dem.

 

Meland GK (Hordaland):

– Fungerer slik det er i dag

Lars Barstad i Meland GK sier klubben vil beholde greenfeeoverenskomsten:

– Vi synes løsningen fungerer greit, så derfor ser vi ikke noe behov for å fjerne den. Vi har valgt et eget opplegg for å håndtere utfordringen med «postkassemedlemmer»: Det første året man er medlem hos oss, skal vi konkurrere med disse klubbene på pris. Men dette er det første året vi prøver ut dette, så det er vanskelig å si hva som skjer med ordningen neste år. Uavhengig av om greenfeeoverenskomsten fjernes eller ikke, kommer vi ikke til å ekskludere noen fra banen. Vi ligger 3,5 mil nord for Bergen, og vi ønsker bare at så mange som mulig skal komme til oss.

 

Soon Golfklubb (Akershus)

– Ikke så store konsekvenser som enkelte frykter

Bjørn Bjarstad i Soon Golf sier klubben vil fjerne greenfeeoverenskomsten:

– Greenfeeoverenskomsten har ingen betydning lenger. Den har overlevd seg selv. Vi tror heller ikke konsekvensene av at greenfeeoverenskomsten fjernes, er i nærheten av å være så stor som enkelte frykter.

– Dersom den fjernes, kommer dere fortsatt til å tillate gjestespill fra golfere andre alle klubber?

– Klubbene er fortsatt avhengig av inntektene, og vi lever av både medlemmer og greenfeeinntekter. Vi har forståelse for at noen av de største klubbene med veldig mye press og få tilgjengelige starttider kan ha et ønske om mer fleksibilitet med tanke på hva de vil gjøre med sitt eget anlegg, men Soon er ikke i en slik situasjon. Vi har god kapasitet på banen og det er lett å få starttid hos oss.

 

Ski GK (Akershus):

– Greenfeeoverenskomsten HAR en praktisk betydning

Bjørn Forsmo i Ski GK sier klubben vil beholde greenfeeoverenskomsten:

– Vi har gitt klar beskjed om at vi ønsker å beholde greenfeeoverenskomsten. Vi er en liten klubb som er omringet av store, tunge klubber. Hvis greenfeeoverenskomsten fjernes, er vi redd for at hver enkelt klubb kan diskriminere enkelte klubber og rangere greenfeespillere i forhold til hvilke klubber de kommer fra. 

– Noen klubber hevder greenfeeoverenskomsten ikke spiller noen rolle i dag, men den HAR en praktisk betydning. Hvis man ikke har en plikt til å slippe ut alle golfere på banen sin, kan dette føre til mye usikkerhet. Vi frykter en situasjon der dominerende klubber i en region skal kunne gå sammen om å ha som betingelse at man må være medlem av en av de samarbeidende klubbene for å få lov til å spille på deres baner.

– Hvilke konsekvenser tror dere at en eventuell fjerning av greenfeeoverenskomsten kan ha for dere?

– Det er vanskelig å si. Vi får bare håpe vi har så gode naboer i området av våre medlemmer får lov til å spille der de ønsker. Vi er en ganske liten klubb med nihullsbane. Vi har gjort forsøk på å komme i dialog med større klubber om samarbeidsavtaler, men ikke fått noe svar.

– Ambisjonen til golfklubber bør være å redusere terskelen for å spille golf, og da er ikke restriksjoner veien å gå. Hvis man ønsker flere medlemmer, må man «gjøre seg lekker» og se på eget tilbud og hvordan man kan gjøre det attraktivt å være lokalt medlem.