– Vi gratulerer Oslo Golfklubb, men er naturligvis skuffet over at vi ikke fikk muligheten, sier daglig leder Per Kristoffersen på Losby Golfklubb til Norsk Golf etter at det ble kjent at det er Oslo golfklubb blir Norges kandidat som Solheim Cup-arena.

 

Kristoffersen understreker at de har hatt en god prosess i klubben i arbeidet med søknaden, og selv om sølv eller bronse ikke teller i denne konkurransen, så anser han ikke arbeidet som bortkastet.

 

– Vi hadde håpet å kunne benytte Solheim Cup for å oppgradere anlegget, men nå må vi finne andre løsninger for å finansiere dette, og vi ser at det har åpnet seg noen muligheter i løpet av søknadsprosessen, sier Kristoffersen. Den planlagte baneoppgraderingen er med andre ord ikke lagt på is, men det vil sannsynligvis ta litt lenger tid.

 

Losby-sjefen hadde ønsket at golfforbundet hadde vært litt tydeligere i kravspesifikasjonen.

 

Les også: Oslo GK valgt til å fronte Solheim Cup-søknaden

 

– Vi var av den formening at de kommersielle aspektene skulle vektlegges i neste fase, men når det er sagt: golfforbundet har valgt en god kandidat i Oslo Golfklubb, og jeg håper virkelig at Oslo GK og NGF greier å skaffe de 70 – 80 millioner kroner som må til for å få Solheim Cup til Norge. Golf-Norge trenger et slikt løft, sier Per Kristoffersen.

 

Daglig leder i Miklagard Golfklubb er litt skarpere i tonen, når vi ringer for å få hans reaksjon. Han mener klubbene aldri ble bedt om å redegjøre for de kommersielle mulighetene.

 

– Vi vil naturligvis gratulere Oslo Golfklubb, de har vært flinke, og de har åpenbart gjort en god jobb med sin søknad, sier Tore Waagø. Han har forståelse for at Oslo er valgt ut fra kommersielle hensyn, men er skuffet over at de ikke fikk beskjed om å svare på slike spørsmål tidligere.

 

– De kunne ha sagt at dette ville bli lagt vekt på med en gang. Vi mener vi har svart på de spørsmål som ble stilt i utgangspunktet, men registrerer at det var det var de kommersielle aspekter som ble tungen på vektskålen, sier Waagø.

 

Miklagard skriver i et nyhetsbrev som ble sendt ut til klubbens medlemmer:

 

«Styret presiserer at alle de tre banene kunne avholdt Solehim Cup med tanke på banekvalitet og fasiliteter, men at man ser på Oslo Golfklubb som et bedre kommersielt alternativ som er lettere å selge i kombinasjon med det Oslo har å tilby. Det er viktig å presisere at Miklagard aldri har blitt bedt om å redegjøre for kommersielle muligheter i forbindelse med søknaden.

Miklagard vil i ettertid få rapporten fra ekspertgruppa der banene og anleggene rangeres, i denne rapporten kommer Miklagard svært godt ut.»

 

NGF bekrefter at klubbene ikke ble bedt om å redegjøre for kommersielle muligheter i sine søknader, men at dette også gjaldt Oslo GK. Da Marc Andersmans og Christian Lundins vurdering av de tre golfbanene viste seg å være meget jevn, var det andre faktorer slik som finansieringspotensiale som ble tungen på vektskålen.

 

Waagø sier til Norsk Golf at selv om det ikke blir noe Solheim Cup på Miklagard, står planlagt oppgradering av banen ved lag.

 

– Vi vil gjerne vite hvorfor beslutningen ble som den ble, men det haster ikke. Vi ligger her vi ligger, og nå vil vi fortsette å arbeide for at Miklagard blir best mulig for våre medlemmer, avslutter Waagø til Norsk Golf.

 

Les også: Oslo GK: Det er nå jobben begynner