Det forteller klubbens daglige leder, Ole Jørgen Olsen i et intervju med Tvedestrandsposten.

 

Arendal & Omegn GKs medlemsmasse har i løpet av det siste året blitt redusert fra 1170 medlemmer i oktober i fjor, til 1092 medlemmer i år.

 

I styrets årsberetning til medlemmene, konkluderes det med at medlemsmassen nærmer seg et kritisk lavmål, og at det er avgjørende at nedgangen stoppes for å holde medlemskontingenten nede på et akseptabelt nivå.

 

Klubbens dyreste medlemsavgift ligger i dag på 5950 kroner i året, og gir fri spillerett på både 18-hulls og 9-hullsbanen.

 

– For å få det til å svive rundt på et fornuftig nivå, må vi ha en omsetning på mellom 9,5 og 10 millioner kroner. Mellom 40 og 45 prosent av omsetningen kommer i form av medlemskontingent, og der må vi ligge. Det sier seg selv at dersom vi mister flere medlemmer, vil belastningen på hvert enkelt medlem bli større, sier Ole Jørgen Olsen til Tvedestrandsposten.

 

Han mener det er viktig at klubben stabiliserer seg på mellom 1000 og 1200 medlemmer for å hindre at klubben havner på et like høyt kontingentsnivå som flere av klubbene på Østlandet.

 

Til tross for nedgangen i 78 medlemmer fra i fjor, har Olsen merket at frafall i både medlemmer og greenfeegjester er i ferd med å flate ut. Klubben endte til slutt med et overskudd på 114 366 kroner. I årsberetningen tilskrives overskuddet «stram kostnadskontroll og nøktern drift i alle ledd».

 

– Vi greier å tilpasse oss verden og virkeligheten, og det er helt avgjørende for å klare seg, konkluderer Olsen.

 

Norges Golfforbunds årsrapport for 2012 viser at det ikke bare er hos Arendal & Omegn GK reduksjonen i medlemmer er i ferd med å flate ut. Mens medlemsnedgangen i Norge var på 6,2 prosent i 2011, var den i 2012 på 1,9 prosent.