Nylig avgått amerikansk ambassadør og Tutta-venn, Barry White, kan ta litt av æren for dette. I dag er USA det eneste landet der det første skoleåret av en fireårig bachelorgrad ikke kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen, og gjennom sine fire år som ambassadør har White tatt opp dette gjentatte ganger med norske utdanningsmyndigheter.

 

– Til nå har det bare vært studenter fra velstående familier som har kunnet studere ved amerikanske universiteter. Vi forstår ikke hvorfor ikke norske myndigheter unner alle lag av studenter å få denne muligheten, sa White til Norsk Golf før han selv flyttet tilbake til Boston.

 

Dette bunner imidlertid i en gammel diskusjon der Norge mener at norske studenter burde få begynne rett på andre studieår i USA. Fra høsten 2014 ligger det an til at 400 læresteder vil kvalifisere til førsteårsstøtte fra Statens Lånekasse. Kriteriet er at de er inne på en internasjonal rankingliste.

 

Den tidligere regjeringen har foreslått å bevilge 14,8 millioner kroner over statsbudsjettet for å innføre støtte til det såkalte «freshman»-året i USA fra og med høsten 2014. Helårseffekten av tiltaket er 29,3 millioner kroner. For unge norske golftalenter som ønsker å kombinere golf og studier, er det å håpe at ikke den nye regjeringen velger å kutte studiemidler nettopp her.