På årets Golfforum, som arrangeres annet hvert år presenteres grunnlaget for ny sportslig plan for «det nye golf-Norge». Her inviteres klubber, greenkeepere, baneeiere, proer, og sportslige ansvarlige til å påvirke egen framtid.  I løpet av lørdagen og søndage skal kompetanse og erfaringer deles når sportslig plan legges frem.

Mens spillerutviklingsdelen- og trenerutviklingdelen i sportslig plan snart er fullført, gjenstår fortsatt en del arbeid på konkurranse- og anleggsutviklingen.

– Sportslig plan er ikke helt ferdig og det skyldes flere faktorer. For det første er det et omfattende arbeid. For det andre og kanskje det viktigste så er ikke dette et arbeid som skal gjøres av noen få for veldig mange. Vi er avhengige av å få en del innspill, også fra klubbene og resten av golf-Norge. Sånn sett er Golfforum et passende sted, sier kommunikasjonsansvarlig i NGF, Tom Gundersen til Norsk Golf.

– Hva er målsetningen deres med årets Golfforum?

– Å synliggjøre hvor vi vil med sportslig plan, samt å forankre dette i golf-Norge, og skape en arena for tilbakemeldinger. Som en konsekvens av at vi ønsker å forankre innspill så vil vi ta for oss hvert enkelt av elementene i sportslig plan, og kjøre korte seanser med diskusjoner rundt bordene hvor vi ber om konkrete tilbakemeldinger i lys av det som diskuteres, sier Gundersen.

På hvert bord vil det ligge en pappduk hvor gruppene kan skrive ned meninger, innspill og foreslåtte tiltak. 

– Kanskje har vi tenkt på 90 prosent av innspillene før. Men om vi får med ti prosent som vi ikke har tenkt på tidligere så kan dette være veldig verdifullt, forklarer Gundersen.

Han er forsiktig med å si noe konkret om når den trykte utgaven av sportslig plan er ferdig til distribusjon, men lover at den vil være i golf-Norges hender i god tid før utendørssesongen slår i gang for fullt. Sportslig plan vil publiseres både som et hefte, og i elektronisk format.

Klubber som ikke har anledning til å være med på årets Golfforum, får også mulighet til å komme med tilbakemeldinger. NGF vil kjøre en elektronisk oppsummering og evaluering i etterkant, hvor klubbene står frie til å komme med ytterlige forslag.