I mars ble det nye verdensomspennende handicapsystemet, World Handicap System (WHS), omsider innført i Norge. Den viktigste endringen i det nye systemet er at ditt handicap fra nå av blir beregnet til gjennomsnittet av handicapet du spilte til, i de åtte beste av de 20 siste rundene.

Dersom du er flink til å registrere dine runder i GolfBox, vil det føre til at det nye handicapet gir en mer korrekt og oppdatert refleksjon av din faktiske spillestyrke til enhver tid. 

Dersom du derimot ikke er flink til å legge inn dine scorer, vil hver registrerte runde kunne gjøre store utslag på ditt handicap, og som konsekvens blir sannsynligvis også handicapet ditt sterkt misvisende.

Etter at det nye handicapsystemet ble innført i Norge har antallet spillere med scratch i handicap (0,0) eller bedre mer enn doblet seg.

(Journ. anm: Når handicapet er lavere enn null, vises det som pluss, ikke minus i handicapet).

Det er i skrivende stund 473 spillere med null i handicap eller bedre i Norge, en oppgang på 128 prosent siden Norsk Golf foretok en lignende opptelling før handicapsystemet trådte i kraft.

Mange legger bare inn sine beste runder i GolfBox, og da blir også handicapet kunstig lavt.

(Disse tallene er etter at det har blitt ryddet opp i åpenbare beregningsfeil i GolfBox, der enkelte spillere har blitt vist med +10 i handicap og lavere.)

Hovedforklaringen på dette er enkel, ifølge Thore Wilhelmsen, spill- og dommerkonsulent i Norges Golfforbund: Spillerne er ikke flinke nok til å registrere alle sine handicaptellende runder i GolfBox.

(Artikkelen fortsetter under)

Mange er for dårlige på å registrere alle sine handicaptellende runder i GolfBox. Da blir også handicapet feil. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

– Mange legger bare inn sine beste runder i GolfBox, og da blir også handicapet kunstig lavt. Hvis man ikke har noen registrerte runder i GolfBox og så plutselig registrerer en knallrunde, vil det naturligvis gi altfor store utslag i handicapet, forklarer Wilhelmsen.

– Når du har registrert rundt syv-åtte runder i GolfBox, ser vi fra statistikken at handicapet begynner å bli litt mer riktig. Har du færre registrerte runder enn dette, vil handicapet kunne svinge veldig mye fra gang til gang. Det er veldig viktig at alle handicaptellende runder skal registreres. Når man har 20 registrerte runder, er handicapet ditt beregnet ut fra gjennomsnittet av de åtte beste. Derfor er det ikke noe farlig å registrere en dårlig runde, for den vil ikke være blant de åtte beste.

Må ikke lenger spille turnering for å justere handicap

Da World Handicap System ble innført, forsvant også de gamle handicapkategoriene. Med det gamle systemet var det kun mulig for spillere i handicapkategori 1, det vil si spillere med 4,4 i handicap eller lavere, å justere sitt handicap i turneringsrunder.

Nå kan imidlertid lavhandicapere registrere handicapet sitt i vanlige selskapsrunder som alle andre. Det har gjort det enklere å registrere fiktive runder og avtale med en kompis å godkjenne scoren. Noen har dessverre ikke klart å motstå fristelsen.

– På samme måte som med golfreglene er handicapsystemet basert på tillit. Det vil alltid være noen som forsøker å utnytte systemet, og etter at den gamle handicapkategori 1 forsvant, har det blitt nye måter å gjøre det på. Vi har allerede ryddet opp i noen tilfeller, forklarer Wilhelmsen.

Thore Wilhelmsen i NGF sier det alltid vil være noen som fristes til å jukse, uavhengig av hva slags regelverk man har. (Foto: Christian Døvle/Norsk Golf)

På starten av sommeren gikk Norsk Golf gikk gjennom GolfBox-oversikten over hvilke spillere i Norge som har lavest handicap.

Der hadde det plutselig dukket opp et navn ingen i redaksjonen hadde hørt om før, men med et handicap som skulle tilsi at dette var en av landets beste spillere.

Da vi forhørte oss med Thore Wilhelmsen om vedkommende, sier han at vedkommende raskt havnet på NGFs radar da han begynte å melde seg på eliteturneringer i sommer.

NGF gikk inn i GolfBox for å sjekke handicaputviklingen til spilleren, og her viste det seg at denne personen plutselig hadde gått ned hele åtte handicappoeng etter overgangen til World Handicap System.

En nærmere titt på de registrerte scorene hans i GolfBox gjorde mistanken om handicapfusk enda større. Han hadde plutselig registrert fem runder på rad på 60-tallet fra back-tee på noen av Østlandets mer krevende baner.

Det viste seg imidlertid at verken vedkommende eller hans markør hadde booket starttid i GolfBox noen av disse dagene hvor scorene var registrert. På den ene datoen hvor det var registrert en runde, var til og med banen stengt på grunn av snø.

Vedkommende stod på startstreken under en av forbundets eliteturneringer på starten av sommeren. Der tilsvarte scoren hans heller en spiller med nærmere syv i handicap.

NGF tok kontakt med hjemklubben hans og gjorde dem oppmerksom på deres mistanke. Derfra tok det ikke lang tid før klubben oppjusterte handicapet hans, som dermed gjorde at han ikke lenger var kvalifisert til å delta i Garmin Norgescup-turneringen på Kongsvingers GK for to uker siden, der han også var påmeldt.

– Det er veldig lett å avsløre juks, men det er en manuell prosess som er tidkrevende. Vi følger nøye med på påmeldinger i deltagerlistene, og det er stort sett de samme som melder seg på fra turnering til turnering. Ser vi en spiller som plutselig har større endringer i handicap, enten mye lavere eller høyere, ser vi i scorearkivet på hva som har skjedd. Ser det mistenkelig ut, tar vi kontakt med spiller og hjemmeklubb og ber om forklaring, sier Thore Wilhelmsen.

Forunderlig nok er det mange som tror at de automatisk blir bedre i golf, når de har et lavere handicap. Men spillerne har alt å tape på det selv.

– Ser vi for eksempel at en spiller bare har gått på 80-tallet i turneringer, men bare går under par med kompisene på hjemmeklubben i mellomtiden, er det stor sannsynlighet for at det er noe som skurrer, fortsetter han, og legger til:

– Det er ingen som vinner turneringer ved å ha et kunstig lavt handicap. Forunderlig nok er det mange som tror at de automatisk blir bedre i golf, når de har et lavere handicap. Men spillerne har alt å tape på det selv. Det blir som å melde seg på en maraton og klokke inn på 4.30 etter å ha fortalt hele verden at du skal løpe på 2.15. Det ser bare dumt ut.

Risikerer sanksjoner

– Hva er konsekvensene for spillere som blir tatt for handicapjuks?

– Primært er en spiller som bevisst manipulerer handicapet sitt, en sak for klubbens handicapkomité og klubbens disiplinærutvalg. Men hvis det er en spiller som bevisst jukser for å komme med i forbundsturneringer, anmelder vi det til NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg. Juks kan for eksempel medføre utestengelse fra turneringer i en periode og lignende, svarer Thore Wilhelmsen.

Etter det Norsk Golf kjenner til, har vedkommende i eksempelet over ikke fått noen sanksjoner fra verken NGF eller hjemmeklubben. 

– Hvorfor har dette ikke fått noen større konsekvenser for vedkommende utover at de fiktive rundene har blitt slettet og handicapet oppjustert?

– Vi kan ikke si det sikkert at han bevisst har jukset for å komme med i turneringer. Til tross for det lave handicapet som er registrert i GolfBox, er dette en spiller som fortsatt er veldig fersk i golfsporten, og det virker ikke helt som at han helt forstår hvordan ting henger sammen og hvordan reglene skal følges. Men hvis dette fortsetter, kommer det definitivt til å bli en sak.

Norsk Golf har tatt en ringerunde rundt til norske klubber for å høre om de har opplevd økende mistanke om bevisst manipulering av handicap etter at det nye handicapsystemet ble innført.

Flere av klubbene bekrefter store økninger i scratchspillere, men sier dette først og fremst dreier seg om for få registrerte runder i GolfBox. Noen rapporterer imidlertid også om medlemmer med mistenkelig store utslag i handicapene.

Andreas Thorp, sportssjef i Miklagard Golf, sier han ukentlig følger med på medlemmenes handicaputvikling og oppfordrer alle spillere til å registrere samtlige spilte runder.

– Når man ser en lavhandicaper som plutselig har gått ned fem-seks poeng i handicap på kort tid, ringer alarmbjellene, sier Thorp.

(Artikkelen fortsetter under)

Sportssjef på Miklagard GK, Andreas Thorp, sier det var en snakkis i klubbhuset på Garmin Norgescup på Kongsvinger at mange hadde feil handicap.

– Og når man ser at spilleren som står som markør på scorene, ikke har booket starttid samtidig som spilleren som har skrevet seg ned i handicap, er det ikke så vanskelig å legge to og to sammen.

– Feil å kvalifisere seg til turneringer gjennom handicap

Thorp sier han er stor tilhenger av det nye handicapsystemet, men mener det blir helt feil å bruke handicap som kriterie for å komme med i golfturneringer. 

Han sier det var en snakkis blant spillerne i klubbhuset under Garmin Norgescup-turneringen på Kongsvingers GK for to uker siden at mange spillere hadde helt feil handicap.

Under Norgescup-turneringen var 65 av 108 spillere i herreklassen tatt ut på ranking og tidligere resultater. Resten av feltet var med på bakgrunn av deres handicap. 

Thore Wilhelmsen i NGF er helt enig med Thorp i at handicap er uegnet som uttakskriterie til turneringer, og sier golfforbundet forsøker å unngå dette, ettersom det gjør at enkelte spillere kan ta plassen foran andre som er mer berettiget til å delta. 

Bruk av handicap som inntakskriterie er en siste utvei til å fylle opp et stort startfelt.

Utfordringen med sommerens Norgescup har imidlertid vært at det har vært et veldig mye større startfelt enn i vanlige turneringer, ettersom NGF har ønsket å gjøre turneringstilbudet så bredt som mulig etter korona-avbrekket.

– Vi vet at handicap ikke gir den fulle sannheten om en spillers spillestyrke når det er beregnet ut fra for få runder. Bruk av handicap som inntakskriterie er en siste utvei til å fylle opp et stort startfelt.

Wilhelmsen sier det er mer rettferdig å ta utgangspunkt i order of merit-lister og resultater fra tidligere turneringer, men under Garmin Norgescup har feltet vært så stort at NGF ikke har hatt nok spillere å ta ut på ranking og tidligere resultater. 

– Det er mange som kanskje bare har spilt én turnering for lenge siden, og resultatet her kan være like misvisende for deres spillestyrke som deres handicap.

– Hvis det er så mange spillere som melder seg på turneringer som har for få registrerte runder, kan dere ikke bare sette et minimumskrav om antall registrerte runder i GolfBox?

– Dersom det viser seg at det er et utbredt problem at spillere bevisst manipulerer sitt handicap, er det enkelt for oss å sette flere krav enn handicap og ranking. Men det ser vi på etter hvert og hva behovet er, sier Wilhelmsen.

(Artikkelen fortsetter under)

Det er en uting at handicap benyttes som kvalifikasjonskriterie til eliteturneringer, mener Andreas Thorp. NGF er enig, men sier det ikke alltid er så lett å unngå. (Illustrasjonsfoto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

Han sier turneringskomiteen for eksempel kan sette krav om antall handicaptellende runder de siste årene, men at NGF ikke har ønsket å innføre slike tiltak denne sommeren.

Han minner om at utfordringene NGF opplever i Norge, er de samme over hele verden.

– Det vi kommer til å gjøre, er å diskutere dette med våre nordiske kollegaer i fellesskap når sesongen er over og evaluere hvordan WHS har fungert i de forskjellige landene. Hvis de andre landene også opplever at det registreres fiktive scorer, er det best hvis vi kan lage restriksjoner som er anerkjente på tvers av landegrensene. 

– Dette er fortsatt en læringsprosess for hele golf-verden.

Wilhelmsen understreker at for folk flest vil det nye handicapsystemet reflektere deres faktiske spillestyrke bedre enn før. Men det forutsetter at man har nok runder registrert i GolfBox.

Derfor synes han det har vært gledelig å se at det har vært en eksplosiv økning i antall registrere runder i GolfBox nå sammenlignet med tidligere. Ikke bare fordi golfsporten har opplevd en enorm vekst i 2020, men fordi mange har innsett at det nye handicapsystemet reflekterer spillestyrken mye bedre enn tidligere. 

– Gjennomsnittsberegningen inspirerer folk til å registrere flere runder. Før var handicapet ditt basert på en historisk kjempeprestasjon. Nå har det blitt mye mer up-to-date. At noen forsøker å manipulere systemet, er noe vi bare må leve med, men vi gjør det vi kan for å stoppe dem som prøver seg.

Wilhelmsen sier spillere som tenker at det er ok å jukse og dermed ta plassen til ærlige spillere, vil oppdage fort at dette ikke er riktig fremgangsmåte.

– Spillerne følger nøye med på hverandres resultater og handicap, og det er fort gjort å bli upopulær blant de man skal konkurrere mot, når man stjeler en plass i startfeltet. Klubbene har også myndighet og verktøy til å påse at spillere som representerer klubben og får dekket utgifter, deltar på riktig grunnlag, avslutter Wilhelmsen.