Bileier?
Spiller? 
Golfklubben? 

Svaret er tredelt, både spiller og bileier kan bli sittende igjen med deler av regningen, og  i helt spesielle tilfeller, klubben også. 

– Alle medlemmer av Norges Golfforbund har en todelt forsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. De dekker skader på personer eller ting som kan skje under golfspillet. Alle slår et dårlig slag innimellom, de er jo en del av golfens verden.  Så er du så uheldig at det ukontrollerte slaget treffer en bil eller et hus, dekkes det av forsikringen, sier Claus Frimann Clasen som er forbundets forsikringskontakt.

– Så som spiller kan du ikke stå igjen med en kjemperegning?

– Nei, men spilleren slipper ikke fra det gratis. Spiller må betale en egenandel på 3000 kroner. Vi har jo endel slike saker hvert år. I noen tilfeller betaler spilleren selv egenandelen, mens noen klubber har praktisert at de betaler egenandelen for spilleren dersom skaden har skjedd på eksempelvis parkeringsplassen. Ikke fordi de må, men for å få litt goodwill  sier Clasen.

Men selv om du som spiller er forsikret, kan du som bileier likevel bli sittende igjen med deler av regninga.

For reglene praktiseres nemlig slik:

– Bileier må selv få reparert skaden via sin egen bilforsikring, kaskoforsikringen, og betale egenandelen til sitt eget forsikringsselskap. Spilleren dekker opp til kr. 3000 av dette, mens resten dekkes av forbundets forsikring.

– Men hva med et eventuelt bonustap?

– Her vil det kunne variere fra selskap til selskap og situasjon, hvorvidt bileier får bonustap eller ikke. 

– Så både bileier og spiller kan stå igjen med deler av regninga?

– Hvis det er bonustap, ja. Men i mange tilfeller er det jo ikke bonustap. Uansett vil bonustap være bileiers tap, det er ingen praksis i å dekke bonustap i saker der golfball har forårsake skaden.

– Men kan klubben stilles ansvarlig for å dekke hele regningen, inkludert bonustap?

– Nei, klubben er i all hovedsak ikke ansvarlig. Det eneste måtte i så fall være hvis eksempelvis parkeringen er  sikret for dårlig. At den er veldig nære et utslag eller en tee, og at  man kanskje burde hatt et nett eller annen sikring. Men dette ville igjen blitt et oppgjør mellom forsikringselskapene, der du som spiller som slår feil, ikke er involvert, sier Clasen. 

Dersom du er så uheldig å skade en bil eller annet materiell koster det deg altså 3000 kroner. Du må da ta kontakt med golfforbundets forsikringsselskap, som er Codan.

Det er viktig å vite at denne forsikringen også gjelder når du spiller i utlandet, selvsagt forutsatt at du er medlem av en norsk golf klubb tilknyttet Norges Golfforbund.  

Som spiller er du forsikret mot personskade når du spiller. Både om du er den som treffer og skader andre, eller om du selv blir truffet.