Norges Golfforbund valgte i fjor seks regionale kompetansesentra – klubber som skal fungere som «drivhus» for idrettslig virksomhet i regionen.

«»Drivhuset» skal produsere flere og mer kompetente trenere, mer attraktive trenings-og konkurransetilbud, mer stimulerende treningsanlegg og sist men ikke minst bedre spillere i området, uavhengig av kjønn, alder og tidligere ferdighetsnivå» heter det på golfforbundets nettsider.

 

Les også: Golfpresidenten: Regionale hva-for-noe?

Nå ser Norges Golfforbund etter en erstatter for Grenland GK i regionen sør-østlandet, etter at klubben ble begjært konkurs for et par uker siden.

Varden.no skrev 5. september at golfklubben har lengre tid hatt problemer med å betjene et lån på drøye 6,5 millioner kroner på klubbhuset. Det har gitt en årlig utgift på 800 000 kroner, som klubben ikke ser seg i stand til å betjene. Klubben fikk ikke den avtalen med banken de mente var nødvendig, og vil i følge varden.no starte prosessen med et oppbud.

Telemarksavisas nettside ta.no skriver også om Grenland GKs konkurs. Det bekrefter klubben at de har bestemt seg for å begjære seg selv konkurs.

– Vi har planer om å be om oppbud. Det er en prosess vi begynner på nå, sier styreleder Günther Grüner.

Det betyr også at klubbens rolle som regionalt kompetansesenter for golfforbundet forsvinner, bekrefter generalsekretær Tor-Anders Hanssen til Norsk Golf.

– Vi har hatt en løpende dialog med Grenland over lengere tid. Klubben selv fant ut at de ikke var i stand til å fylle forpliktelsene som lå i vår avtale. De har samtidig signalisert at de satte pris på muligheten til å være RKS-klubb.

– Vi ønsker å videreføre samarbeidet til en annen klubb, og har allerede kontaktet klubbene i området om den ledige RKS-posisjonen, sier Hanssen til Norsk Golf.

– Hva skjer hvis ingen søker?

– Da må vi revurdere hva vi gjør, men jeg tar det for gitt at vi har miljøer som vil bidra til å utvikle golfsporten på flere plan. Til det skjer noe annet er jeg positiv til at det løser seg.

Tor-Anders Hanssen sier til Norsk Golf at NGF var klar over at klubben hadde det trangt økonomisk, men ikke i så utstrakt grad da de inngikk RKS-forhandlinger i fjor vinter. Varden.no skriver at de første signalene på at klubben trøblet økonomisk kom tidlig i våres, da inntektene regnet bort.

– Vi visste at Grenland som mange andre klubber hadde det tøft, men i samtalene med dem i vinter opplevde vi at de hadde kontroll på situasjonen. Det er veldig trist at vi aldri fikk muligheten til å bygge opp noe sammen, og jeg håper det fortsatt er liv laga for fortsatt golf i Skien i årene fremover, understreker Hanssen til Norsk Golf.

– Hvilke kriterier legges til grunn når dere nå skal finne en ny RKS-klubb i området?

– Det er de samme kriteriene som har gjeldt de andre klubbene i forhold til kompetanse, likviditet, erfaring og anlegg. I tillegg handler det om idrettens frie stilling. Vi ønsker ikke å inngå avtaler med klubber som styres av kommersielle aktører og interesser.

Hanssen oppfordrer de samme RKS-klubbene i området som søkte sist til å søke igjen.

– Jeg håper virkelig de kandidatene som var med sist også søker på nytt, og kanskje har fått løst opp i de bindingene vi stilte spørsmålstegn ved. Det var mange veldig spennende interessenter da vi søkte i fjor, og sammen skal vi finne gode løsninger for å bygge golfen i regionen.

Grenland Golfklubb har ikke svart på Norsk Golfs henvendelser.

 

Les også: Innleder forhandlinger med seks klubber