I et intervju publisert på Norsk Golf i dag går Derek Crawford, daglig leder i Tyrifjord Golfklubb, ut mot Golfhäftet.

(Bakgrunn: Daglig leder kritisk til priskrig mellom golfklubber)

I debatten om greenfeeoverenskomsten, lave greenfeepriser og fjernmedlemskap, synes han det er paradoksalt at 70 norske golfklubber er med i samarbeidet med fordelskortet Golfhäftet, som tillater spill til halv greenfee i over 800 land i Europa.

– På Tyrifjord anser vi enhver aktivitet som krever tid fra deg i fritiden din som en konkurrent, ikke bare andre golfklubber. Vi har funnet opp vårt eget «golfhefte» hos Tyrifjord. Det heter Driving Play og er et samarbeid med ti andre golfklubber i Oslo-området. For 2000 kroner kan medlemmer spille  to runder i året på hver av disse banene. Det er en måte å gi merverdi til medlemskapet vårt på. Hvorfor skal vi gi bort vårt produkt og inntekt til en ekstern tredjepart som ikke har et produkt i Golf-Norge? De tar bare penger ut av mølla. Jeg sammenlikner dem med agentene i fotball. Klubbene bør utvikle sine egne produkter, sier Crawford i intervjuet med Norsk Golf.

Golfhäftet hadde ikke overlevd hvis ikke også våre medlemsklubber hadde tjent på det. Vi representerer en merverdi både for klubben og for klubbens medlemmer

Fredrik van Speijk, Golfhäftet

Under kan du lese Fredrik van Speijk, administrerende direktor i Golfhäftet sitt tilsvar:

– Først og fremst må jeg si at det er kult at Derek synes ideen vår er så bra at han har valgt å gjøre en helt egen variant av Golfhäftet på Tyrifjord

– Majoriteten av alle Golfhäftet-kort selges gjennom klubbene. Klubbene tjener 175 kroner per kort de selger, og det er mange klubber som har hatt store inntekter fra salget.  

–  Vi ønsker heller ikke at klubbene skal prise seg så lavt som mulig i konkurranse med andre klubber. Golfhäftet hadde ikke overlevd hvis ikke også våre medlemsklubber hadde tjent på det. Vi representerer en merverdi både for klubben og for klubbens medlemmer, som får en enklere tilgang til 800 baner i Europa. Golfhäftet er en strukturert rabattordning, og vi har en begrensning på én runde per bane. Fordelskortet er personlig, og er knyttet til deg som person. Spillerne drar ofte med seg en venn når de skal spille, og vedkommende betaler da full pris. 

Van Speeik sier Golfhäftet hjelper klubbene med å nå golfere de vanligvis ikke hadde nådd.

Det er nyttig og viktig for utviklingen av golf at man ønsker potensielle entreprenører, som satser sin tid og penger på golfen i stedet for en annen bransje, velkommen

Fredrik van Speijk

I 2016 var 20 prosent av de registrerte Golfhäftet-rundene i Norge utenlandske spillere. Van Speijk sier dette er en stor kundegruppe som mange av klubbene i samarbeidet ikke hadde hatt mulighet til å nå ellers.

– Det er tøft for en enkeltklubb eller gruppe av klubber å skape samarbeid med over 800 klubber i 11 land. Våre undersøkelser viser at medlemmene av Golfhäftet stort sett er veldig aktive golfere. De er medlem av en klubb i nærheten av der de bor, de spiller nesten 50 runder i året, og mange av rundene er på deres egen hjemmebane. Men de reiser også mye rundt og spiller i både inn- og utland.  Golfhäftet-medlemmer reiser i snitt 31 mil når de skal spille en Golfhäftet-bane. Derfor kan vi ikke sammenliknes med et greenfeesamarbeid mellom to naboklubber, der det allerede finnes et stort utbytte av greenfeespill. Vi fungerer som et supplement til et slikt samarbeid, ikke som en direkte konkurrent. 

Van Speijk reagerer på hvordan Derek Crawford omtaler «tredjeparts-aktører» som noe negativt.

– Det er et ord som enkelte bruker for at det skal ha en negativ klang. Jeg synes det er en forenklet tankegang å si at såkalte «tredjepartsaktører» ikke kan være positivt for Golf-Norge. Det er nyttig og viktig for utviklingen av golf at man ønsker potensielle entreprenører, som satser sin tid og penger på golfen i stedet for en annen bransje, velkommen. Å være attraktiv for entreprenører er viktig for enhver bransje som ønsker utvikling – inkludert golfen. Dermed er det ikke sagt at alle samarbeid er bra, men jeg er helt sikker på at de kompetente lederne i norske golfklubber selv er fullt kapable til å avgjøre hvilke samarbeidspartnere som er bra og ikke bra.

Fire Golfhäftet-klubber om samarbeidet

Norsk Golf har sendt en epost til et titalls av klubbene som er med i Golfhäftet, med spørsmål om hva deres klubb får ut av samarbeidet. Kun fire av klubbene har svart:

Rune Mjøs, daglig leder i Meland Golfklubb:

– Vi har valgt å være med i Golfhäftet-ordningen fordi det markedsfører vår golfbane og gir oss noen flere greenfeespillere. Jeg tror Golfhäftet bidrar til noe økt golfaktivitet, og det er bra for oss alle. De klubber som mener de driver optimal markedsføring av egen klubb og profilerer golfen på den beste måten, har sikker lite å hente på å selge inn Golfhäftet.  Jeg tror pris og tilbud påvirker antall greenfee runder en spiller. Vi vil støtte aktiviteter og tilbud hvor golfklubbene selv organiserer tilsvarende tilbud.

Claus Mæland, daglig leder i Kongsvingers Golfklubb:

Vi har hatt avtale med Golfhäftet de tre-fire siste årene, men har avsluttet samarbeidsavtalen for 2017. Vårt argument for å være med var et ønske om økt besøk av greenfeegjester og dermed økt bruker-reklame av vårt anlegg. 

Argumentet for å avslutte avtalen nå er at vi er tilnærmet fullbooket i primetime. Lokketilbud med halv greenfee er ikke lenger ønskelig.

Vårt mål for 2017 er å avvikle og/eller redusere klubbens greenfeerabbatter med andre klubber. Det vil si at vi ønsker å øke klubbens greenfee-inntekter, men forsøker å holde den ordinære greenfee så lavt som det er økonomisk forsvarlig.  

Vi mener vi har hatt et positivt utbytte av samarbeidsavtalen med Golfhäftet i vår oppstartsperiode, men nå er det nye tider med nye utfordinger.

Bjørn Lohne, daglig leder i Kjekstad GK:

Det har bestandig vært et problem at golklubbene ikke klarer å selge nok greenfee. Og alle vil jo ha rabatter. Dette er ikke noe norsk fenomen. Vi skal etter hvert ut av samarbeidet med Golfhäftet, og forsøke å lage lokale rabattordninger sammen med andre klubber.

Hanne Warloff Ødegaard, daglig leder i Drammen GK:

Da jeg i Drammen GK var vi ikke med i Golfhäftet, men siden alle banene rundt oss var med, valgte vi å bli med i 2016. Vi har et samarbeid med Kjekstad GK og Asker GK, og vi ønsket for 2017 å gå ut av Golfhäftet, men både Kjekstad og vi var for sent ute til å avbestille for 2017. I samarbeidet har vi besluttet at vi ikke ønsker å være med på en masse rabattavtaler. Vi ønsker å fokusere og utvikle det samarbeidet vi tre klubbene har.