– Å bli ”Årets ildsjel” gjør at jeg blir ydmyk og glad. Det gir en ”energiboost” og er veldig hyggelig. Det er hyggelig å bli sett på denne måten, sier Kari Mette Toverud fra Ballerud GK.

Hovedpersonen selv kunne ikke forstå at hennes arbeid kunne belønnes med denne utmerkelsen. Før viste hun ikke noe om golf.
– Da jeg begynte å jobbe med juniorene på Ballerud Golfklubb, kunne jeg ikke føre et scorekort. Det eneste jeg kunne, var å arrangere og skape god stemning, sier ildsjelen.

Oppskriftsboken
Jobben med å skape et godt golfmiljø for juniorer er lettere enn hva mange golfklubber tror, i følge 44-åringen.
– Jeg tror oppskriften er å gjøre ting sammen. Det skal være morsomt. Som å ha pizza og premier. Golf konkurrerer mot mange andre idretter. Derfor må man stimulere barn og unge. Det viktigste er at golfklubben må ville ha juniorer på banen sin, og legge til rette for dem i hverdagen, understreker hun.
Sjakktrekket for å få barna til å velge golf, kom gjennom en lur idé ved å samarbeide med skolens SFO.
– Mange vil gjøre ”det som kompisene gjør”. Derfor ville jeg utnytte tiden ungene er på SFO, til å kunne trene golf i stedet for å sitte ved et bord å perle. Det ble økonomisk lønnsomt å kunne bruke de pengene man ellers ville brukt på SFO, til golf to ganger i uka med en golfinstruktør, sier årets ildsjel.
Hun tror også det er også viktig at juniorer også blir lagt merke til.
– Vi har alltid masse premier, ikke bare til vinnerne. Jeg har gått mange tiggerunder for å få inn nok, forteller Kari Mette.
Det at klubben tilrettelegger litt ekstra for juniorene, gir raskt resultater.
– Vi bygget et eget rom der de kunne ha golfbagene sine. Det er det lettvint for spillerne å sykle til banen for å spille golf etter skoletid, påpeker Kari Mette.

Lønn for innsatsen

I fjor jobbet Kari Mette ca. 20 timer i uken for de unge golferne. Nå har golfklubben strukturert oppgavene, så arbeidstiden har halvert. Ved å bli kåret til ”Årets ildsjel”, får 44-åringen en premie på 15.000 kroner av Norges Golfforbund til å disponere til juniorgolfen på Ballerud.
Premiepengene skal brukes til aktivitet, engasjement og miljø. – De skal brukes for å få flere jenter til å delta. For å få til det, må vi finne et godt tilbud til jentene. Dette var helt fantastisk, for vi har en veldig dårlig økonomi. Men pengene blir ikke brukt på pizza og premier, der får jeg gå flere tiggerunder, poengterer Kari Mette.
Oppskriften til Kari Mette har bevist at man kommer langt med et lite glimt i øyet og positivitet. 44-åringen vet hvilke fallgruver man bør holde seg langt unna. Derfor har hun en liten oppfordring til golf-Norge.
– Se det positive med juniorgolf. Det er en fryktelig enkel oppskrift. Vær raus, ikke vær en regelrytter. Administrative oppgaver må ikke falle på de frivillige. Da slukner fort flammen i en ildsjel, mener Kari Mette. Negativitet kan ødelegge mye for en golfklubb. Ettersom negativitet ikke eksiterer i noen særlig grad på Ballerud, fortsetter årets ildsjel gjerne med arbeidet sitt en stund til.

Juryens begrunnelse:
I golf-Norges virksomhetsplan står rekruttering av barn og unge som et av de viktigste aktivitetsmålene. Ballerud GK og ressursperson Kari Mette Toverud er et eksempel på at hardt arbeid over tid gir resultater. Gjennom fokus på aktivitet og turneringspill lokalt har Kari Mette bidratt til å få 86 juniorer i fast trening. Klubben preges av et godt juniormiljø for barn i alle aldre, og den interne juniorturneringen, som strekker seg over fire turneringer, er blitt et tilbud som deltakerne er stolte av å være med på. Turneringen er ikke bare et idrettsarrangement, men også en sosial sammenkomst med servering og premieutdeling.
Golf-Norge trenger flere ressurspersoner som Kari Mette hvis vi skal lykkes med å rekruttere flere barn og unge til vår flotte idrett. Hun er en verdig kandidat til årets ildsjel.

Forbundsstyret
Norges Golfforbund