Bakgrunn: Ballerud GK kan forsvinne: – En svært viktig rekrutteringsarena

Forrige uke skrev Norsk Golf om Ballerud Golfklubb, som trues av utbygging av ny skole, barnehage og flere hundre boliger.

I reguleringsplanen vil utbyggingen ta cirka 40 prosent av dagens golfanlegg, og grunneier vil gi opp driften i 2023 på grunn av utbyggingsplanene ettersom de mener det ikke er økonomisk forsvarlig å fortsette driften av golfbanen på området som står igjen etter at utbyggingen er ferdig.

Det betyr at en av Golf-Norges største golfklubber og viktigste rekrutteringsarenaer for barn og unge går en usikker tid i møte. Et premiss for reguleringssaken har imidlertid vært at golfarealene som forsvinner, må erstattes. 

Denne uken skriver børsen.no at det er funnet en sjelden salamandertype på golfbanen – og funnet kan ifølge nettsiden potensielt velte utbyggingsplanene.

«Det er nylig oppdaget storsalamander ved Ballerud Golfbane. Denne arten mener vi er fredet, og dens habitat ser ut til å ligge i byggesonen for skolen og barnehagen», heter det i et brev klubben har sendt til Statsforvalteren i Viken og Oslo, datert 9. september.

Petter R. Wigglesworth, styremedlem i Ballerud GK, sier det nå skal gjøres en ekstra undersøkelse med tanke på det overraskende funnet, og Kjell Seberg, reguleringssjef i Bærum kommune, sier funnet «kan få betydning for planutformingen».

Seberg undertreker at den populære golfklubben har støtte blant politikerne, og ledende politikere ønsker at aktiviteten skal opprettholdes også etter at skole, barnehage og boliger har kommet på plass.

– Dette er noe vi vil redegjøre for i saken når den på nytt blir fremmet til politisk behandling i løpet av høsten, sier Seberg til avisen.