Baneselskapet Drammen Golfbane AS har slitt kraftig økonomisk i lengre tid. De to siste årene har underskuddet i aksjeselskapet vært på snaue én million kroner i året, og 10. september måtte de til slutt begjære oppbud.

Til tross for konkursen har klubben tillatt fortsatt spill på banen, og klubbens medlemmer nyter nå den siste resten av golfsesongen – mens vedlikehold av banen skjer på dugnad. Samtidig har det foregått forhandlinger for å avgjøre hva som blir klubbens fremtid.

Fredag melder Drammens Tidende at det endelig er klart at golfklubben og baneselskapet har signert en avtale som redder golfbanen.

– Vi har avtalt med banken – DNB – om å overta konkursboet for én million kroner. Vi har hatt et langt og godt forhold til banken, og er glade for at de er med oss, sier en strålende fornøyd Kjell Winge i Drammen GK til avisen.

DT skriver videre at klubben har inngått en ny avtale med grunneier om leie, men golfbanen trenger fortsatt mye mer penger som følge av stort etterslep på investeringer og behov for innkjøp av utstyr. Nå skal klubben søke kommunen om garanti for et lån i Kommunalbanken på fem millioner kroner, noe som ifølge Winge har helt nødvendig for at klubben skal få gjort investeringer i banen og klubbhuset.