Golfbransjen i Norge har fått en ny konkurs. Onsdag sendte baneselskapet, Krokhol Golf AS, ut melding til alle klubbens medlemmer om konkursen.

I meldingen heter det:

«Den økonomiske situasjon for baneselskapet Krokhol Golf AS har gjennom sommeren utviklet seg svakere enn forventet og budsjettert. Styrets formann har den senere tid arbeidet med å få ytterligere kreditt fra banken, men banken har avslått ytterligere kreditt. Basert på bankens avslag og den faktiske likvide situasjon, har Styret derfor besluttet i styremøte 18.8 å begjære oppbud.»

Det er usikkert hva som vil skje med banen. Det avholdes nå en gjennomgang av boet og en avklaring av hva som skal gjøres videre. Det er foreløpig gitt aksept for at banen blir klippet på dugnad med maskiner eiet av boet og klubben. Banen vil derfor fortsatt være åpen, og turneringsprogrammet vil derfor gå som planlagt.

Dette omfatter også klubbmesterskapet og Norsk Senior Golf-turneringen tirsdag 24. august.

Krokhol Golfklubb lever videre. Klubbens styre har lovet å komme tilbake med nærmere informasjon så snart man har vurdert virkningene av konkursen i baneselskapet.