Tekst: Tom Erik Andersen

Den nye trenerutdanningen er en aldri så liten revolusjon. I fremtiden skal profesjonelle og frivillige trenere jobbe sammen i landets golfklubber. Hele landet skal dekkes når de nye kursene starter opp i april. Påmeldingsfristen er satt til 26. mars.

– Vi har et mål om å fylle opp 20 plasser på fem ulike kurssteder, totalt 100 trenere, og det er viktig at både enkeltpersoner og klubbene nå kjenner sin besøkelsestid, sier Anders Thelberg, trenerutviklingsansvarlig i golfforbundet.  I følge NGF er det fortsatt ledige plasser på alle kursene som planlegges holdt på klubbene Narvik, Byneset, Haugaland, Grenland og Hvam.

Flere trenere
NGF og PGA of Norway har sammen utarbeidet den nye trenerutdanningen som består av fire trinn. De to første nivåene skal sikre Norge kvalifiserte frivillige trenere, i tråd med resten av den norske idrettsfamilien. Den nye utdanningen vil sørge for at at proene ikke står alene, men kan nå ut til mange flere ved å jobbe «gjennom» de frivillige trenerne.

– På sikt håper jeg at en normal klubb med 700 medlemmer i hvert fall har ti trenere som aktivt trener medlemmene på ulike nivåer. Proen får en avgjørende organisatorisk rolle, men vil bruke mer tid på å systematisere de øvrige trenerkreftene enn å livnære seg på én-til-én-instruksjon på egenhånd, forklarer Thelberg.

Han er overbevist om at de frivillige trenerne vil komme alle i golfen til gode: både proene, klubbene, toppen og bredden.

Gode team
– Målet er ikke å utdanne flest mulig. Målet er å få på plass gode trenerteam i klubbene, understreker Thelberg.

Kursene arrangeres over to helger, én på våren og én på høsten, og inneholder tilsammen 45 timer med utdanning. Mellom disse kursene skal deltakerne gjennomføre 45 timers praksis i samarbeid med det profesjonelle apparatet i egen klubb. Alle over 16 år kan melde seg på, men påmeldingen må skje gjennom klubben.

– Det stilles ingen krav til golfhandicap. De viktigste kvalifikasjonene er gode mellommenneskelige evner og vilje til å bidra som frivillig trener etter gjennomgått kurs. Og denne viljen må også klubbene vise. Derfor må alle kontakte klubben sin for å melde sin interesse for å delta. Og derfor ønsker vi også en bekreftelse fra klubben at de frivillige trenerne faktisk vil bli brukt, sier Thelberg. 

Litt om mye

Trener 1-kurset har både golfspesifikt og organisatorisk/pedagogisk innhold. På programmet står både barneidrettsbestemmelser, golfens rolle i samfunnet og det som skjer med kølle og ball. Kurset gjør treneren i stand til å bistå barn, unge og voksne nybegynnere med trening og spill i treningsgrupper og på Veien til Golf-kurs (VTG).

– Trener 1 inneholder litt om mye. Når kurset er gjennomført kan man senere gå videre til Trener 2, eller ta etterutdanningsmoduler på Trener 1. Denne muligheten til påfyll er inspirerende for den enkelte og svært nyttig for golf-Norge. Det er på høy tid at vi får på plass en sterkere treningskultur i golf, det gjelder både topp og bredde, mener Thelberg.

Golf har lenge hatt en sterk instruksjonskultur. Mye quick-fix, medisinering og råd om å være akkurat der og der i svingen.

– Det har vært for lite fokus på prosessen for å komme dit, på selve treningen. I et lengre perspektiv håper vi at den nye trenerutdanningen også bidrar til å endre denne kulturen. Vi vil gjøre instruktørene til trenere, framholder Thelberg.

Støttes av R&A
Den nye trenerutdanningen i Norge har allerede rukket å få internasjonal anerkjennelse. The R&A, arrangør av de The Open Championship og øverste myndighet for alt som skjer i europeisk golf, har valgt å støtte prosjektet økonomisk. I første omgang lyder bidraget fra St Andrews på 35.000 pund, ca 310.000 kroner.

– Pengene skal komme svært godt til nytte, og minst like viktig er anerkjennelsen dette gir. En utdanningsmodell som samler både profesjonelle og frivillige trenerressurser, er nye tanker i mange golfmiljøer. At R&A gir sin tilslutning er en fantastisk støtte, sier Anders Thelberg, trenerutviklingsansvarlig i NGF.