Det opplyser glomdalen.no.

 

Bakgrunn: Kongsvinger risikerer å måtte betale millionbeløp.

 

Tre tidligere medarbeiderne ved Kongsvingers GK, Manuel Sanchez, Lulasz Przybylski og Roger Olsen saksøkte i fjor klubben etter at de ble ersattet av svenske banearbeidere da deres midlertidige arbeidskontrakter gikk ut i 2012.

 

Les også: Millionsmell i retten for Kongsvingers GK 

 
Dette skjedde etter en overgangsperiode der de tre sa ja til å bidra i den nyopprettede golfklubben etter konkursen.

 

Da saken ble behandlet i Glåmdal tingrett i januar, vant de tre tidligere banearbeiderne frem. Tingretten dømte klubben til å betale til sammen 518 500 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, samt 320 000 kroner for å dekke saksøkernes saksomkostninger. I tillegg kom klubbens egne saksomkostninger.

 

Nå skriver glomdalen.no at lagmannsretten forkastet anken, som ble behandlet i tinghuset på Hamar 11. til 13. november.

 

Dermed vil hele rettsprosessen koste golfklubben minst 1,5 millioner kroner.

 

Det er dårlige nyheter for en klubb som allerede har slitt med tung økonomi. Klubben ble slått konkurs i 2011. Noen uker senere ble Kongsvinger GK refinansiert og reorganisert under det nye klubbnavnet Kongsvingers GK.

 

Til tross for trang økonomi, har banen banen blitt lovprist for å være en av Norges beste baner. Nylig kåret World Golf Awards Kongsvingers GK til Norges beste golfbane i 2014. 

 

Glåmdalen har tidligere skrevet at klubben ikke har vært villige til å forhandle om forlik. Det avviser klubben i en pressemelding sendt ut mandag. De skriver:

 

«Dette er ikke riktig, ettersom slike forhandlinger ble gjennomført både under Tingretts- og Lag-mannsrettssaken.  I tillegg tilbød klubben et forhandlingsmøte med de tre saksøkerne i sommer etter Tingrettens dom.  Dette ble avvist av saksøkerne.

 

Dom er imidlertid falt, og Kongsvingers Golfklubb forholder seg til denne ved at de nå forsøker å finne en fin-ansiell løsning innen klubbens budsjettrammer.  Klubbens driftsresultarer de siste år er positive når man ser bort fra de ekstrakostnader som rettssaken har medført.

 

– Hele saken er trist for for oss og våre medlemmer, men den økonomiske utvikling i klubben, etter at banen de to siste år har fått en formidabel standardheving på fairways og greens, gjør oss optimistiske på at vi skal klare å finne en løsning og få lagt denne saken bak oss på en måte som våre medlemmer, gjester og samarbeidspartnere kan være fornøyd med, sier klubbens talsmann i saken, Hans Kjensjord.», heter det i pressemeldingen fra Kongsvingers GK.