Kongsvingers GK risikerer sin tredje konkurs på to år, etter at de tre tidligere banearbeiderne Lukasz Przybylski, Manuel Sanchez og Roger Olsen vant i retten fredag.

 

Det melder glomdalen.no

 

Dersom dommen fra Glåmdal tingrett blir stående, må klubben ut med over 1,1 millioner, inkludert egne saksomkostninger. De tre saksøkerne er tilkjent 518 500 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til 320 000 kroner i saksomkostninger. I tillegg kommer golfklubbens egne saksomkostninger, skriver glomdalen.no.

 

Det er dårlig nytt for en klubb som gikk til retten med tom klubbkasse.

 

– Klubbkassa er tom, og mange stiller seg nå avventende til klubben i påvente av utfallet av denne saken, vitnet styreleder Jan Petter Torgersrud januar.

 

Glåmdalen tingrett delte seg i et flertall og mindretall. Flertallet konkluderte med at Kongsvingers golfklubb ikke hadde lov til å ansette de tre saksøkerne i midlertidige stillinger i 2012. Mindretallet i tingretten, representert ved arbeidsgiverrepresentanten vektla at golfbanedrift er sesongpreget, og at dette var en forutsetning som lå til grunn for de tre banearbeidernes avtaler.

 

Golfklubben har nå noen uker på seg til å vurdere en videre anke til lagmannsretten. Dommen er dermed foreløpig ikke rettskraftig. Klubbens styreleder, Jan Petter Torgersrud sier til glomdalen.no:

 

– Vi tar dommen til etterretning. Samtidig har vi merket oss at det var dissens i tingretten, og det er realistisk at vi kommer til å anke. Men først skal vi sette oss ned og studere dommen nærmere.

 

Les glomdalen.no sin artikkel i sin helhet her

 

 

 

Bakgrunn

 

(Fra norskgolf.no 16. januar 2013)

 

«Iskaldt»: Slik beskriver lokalavisen Glåmdalen stemningen da Kongsvingers GK og tre tidligere ansatte møtte hverandre i retten for første gang tirsdag.

 
De tre tidligere medarbeiderne ved Kongsvingers GK, Manuel Sanchez, Lulasz Przybylski og Roger Olsen har saksøkt klubben etter at de ble ersattet av svenske banearbeidere da deres midlertidige arbeidskontrakter gikk ut i 2012.
 

Dette skjedde etter en overgangsperiode der de tre sa ja til å bidra i den nyopprettede golfklubben etter konkursen. Det meldte glomdalen.no tirsdag.

 
Et eventuelt tap i retten for golfklubben vil medføre store erstatningsutbetalinger til de tre tidligere medarbeiderne, i tillegg til å måtte dekke saksomkostninger for begge parer.
 

 
Tirsdag møtte partene hverandre for første gang i retten. Dommerfullmektig og hans to sakkyndige meddommere skal ta stilling om den midlertidige ansettelsen av de tre banearbeiderne i 2012 er gyldig eller ikke.

 
For de tre banearbeiderne vil et tap i retten gå hardt ut over privatøkonomien.
 

– Jeg klarte ikke å betjene banklånet jeg hadde. Situasjonen gikk også ut over privatlivet mitt, og samboeren flyttet og tok med seg vår toårige sønn, vitnet assisterende greenkeeper Luasz Przybylski i følge glomdalen.no.
 

– Jeg har søkt mange jobber, men er fortsatt arbeidsledig. Kona mi og jeg greier oss akkurat, vi lever og betaler våre regner, forklarte hans tidligere kollega og tidligere greenkeeper Manuel Sanchez.
 

Også Kongsvingers GK har mye å tape i denne saken. Kongsvingers GK ble nylig kåret til Norges beste bane av det internasjonale golfmagasinet Golf World, men taper klubben søksmålet kan det i verste fall ende med deres tredje konkurs på to år.

 
– Klubbkassa er tom, og mange stiller seg nå avventende til klubben i påvente av utfallet av denne saken, vitnet styreleder Jan Petter Torgersrud i følge glomdalen.no.

 
Avisen skriver videre at advokatene på hver sin side har uttrykket uenighet på alle punkter, og vil utdype dette onsdag.
 

Kongsvinger GK ble begjært konkurs august 2011, men driftsselskapet var ikke konkurs, og det tok ikke mange ukene før ny klubb ble etablert på Liermoen. De tidligere ansatte kom etterhvert tilbake i sine gamle jobber.
 

 

Sanchez, Przybylski og Olsen innså imidlertid i februar i fjor at de ikke lenger var ønsket som en del av klubbens stab videre.
 

 

– Det eneste som forandret, er navnet på klubben. Folkene, banen og gresset er det samme, sa Manuel Sanchez til Glåmdalen for et snaut år siden.
 

 

Glåmdalen skriver at Roger Olsen på dette tidspunktet trodde han hadde mekanikerjobben å gå til, men også hans funksjon har blitt overtatt av andre.