Fra 1. januar trådte de nye golfreglene i kraft verden over. Reglene skal være enklere, mer oversiktlige og bidra til raskere spill, men det nye regelverket har fått en røff start etter kraftig kritikk fra flere av verdens beste spillere de siste ukene.

Kritikken har spesielt rettet seg mot nye regel 10.2.b(4), som gjelder begrensninger for caddie som står bak spiller.

Med det gamle regelverket hadde spillerens caddie lov til å stå i spillelinjen for å hjelpe til med å sikte spilleren mot målet og bekrefte at spilleren siktet riktig.

Med det nye regelverket har caddien ikke lenger lov til å stå bak spilleren så fort spilleren begynner å innta sin slagstilling og frem til slaget er utført.

Ingen spillere har klaget over at caddiene ikke lenger har lov til å hjelpe til med siktet. Måten regelen har blitt håndhevet i praksis, har spillerne imidlertid vært langt mindre fornøyd med.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

For to uker siden ble Haotong Li det første høyprofilerte offeret for de nye reglene etter at caddien hans stod rett bak ham i spillelinjen og ikke trakk seg vekk i tide før Li begynte å innta sin slagstilling. Dermed tapte Li 900 000 kroner etter å ha pådratt seg to straffeslag.

For to uker siden fikk Denny McCarthy to straffeslag under Phoenix Open for brudd på regel 10.2b(4). Caddien hans stod bak ham i spillelinjen idet han tok prøvesvinger før slaget. McCarthy rygget tilbake etter at caddien hadde gått vekk fra spillelinjen, men da var skaden allerede gjort.

Haotong Li hadde mulighet til å unngå straffeslag ettersom han var på puttinggreenen. Han kunne bare trekke seg tilbake fra slagstillingen og ikke påbegynne slagstillingen igjen før etter at caddien hadde fjernet seg fra området.

For McCarthy var det derimot ikke mulig å unngå straffeslag ettersom han ikke befant seg på green.

I ettertid ble imidlertid straffen omgjort av USGA etter samtaler med PGA Tour og flere forvirrede spillere og caddier. Justin Thomas var blant spillerne som uttrykte bekymring for hvordan regelen skulle tolkes, og påpekte en lignende situasjon med ham selv og caddien tidligere i turneringen hvor han ikke fikk straffeslag.

Formålet med nye regel 10.2.b er å bevare en fundamental del av golfspillet, nemlig at spilleren skal klare å sikte føtter og kroppen på egen hånd.

Caddiene ønsker å se det samme spillerne ser. Det handler ikke om siktet. Vi forsøker å planlegge slaget sammet med spilleren

Derek Smith, caddie

McCarthy sin caddie Derek Smith sier til pgatour.com at intensjonen med å stå i spillelinjen ikke er å hjelpe spilleren med siktet, men å evaluere og planlegge slaget fra spillerens perspektiv.

– Caddiene ønsker å se det samme spillerne ser. Det handler ikke om siktet. Vi forsøker å planlegge slaget sammet med spilleren. Det synes jeg ikke burde straffes. Hadde det vært slik at jeg stod der idet han stilte seg opp til ballen for å slå, kan jeg forstå at det er to straffeslag, sa McCarthy etter runden.

Forrige uke kom R&A og USGA omsider med presiseringer til den kontroversielle regelen.

De to presiseringene innebærer at de samme reglene gjelder over hele banen, uavhengig av om man er på eller utenfor green, og man skal ta hensyn til om handlingen er bevisst eller ikke fra caddiens side.

Presiseringene kan oppsummeres slik:

1. Hvis en spiller rygger vekk fra en slagstilling, har ikke spilleren begynt å innta slagstillingen. Derfor kan spilleren rygge vekk fra hans eller hennes slagstilling hvor som helst på banen for å unngå brudd på regel 10.2b(4) hvis caddie har stått bak ballen.

2. Regelen gjelder ikke hvis caddien ikke står bak spilleren «med hensikt». Uttrykket «med hensikt» krever at caddien er oppmerksom på 1) at spilleren begynner å innta slagstilling og 2) at caddien står direkte på spillelinjen.

Presiseringene innføres med umiddelbar effekt.

– Erfaringen har lært oss at nye regler krever at vi balanserer tålmodighet med en vilje til å håndtere raskt der det er nødvendig. Med så mange store endringer i reglene i år er vi innstilt på å gjøre reglene enklere å forstå og ta i bruk, uten at man tar vekk utfordringen i selve golfspillet, sier USGAs Thomas Pagel i en pressemelding.

Golf Digest har spurt R&A om Haotong Li og Denny McCarthy ville fått straff med de nye presiseringene av reglene. Der fikk de til svar at McCarthy ikke hadde fått straff, mens Li likevel fortsatt hadde blitt straffet ettersom caddien stod bak spilleren med hensikt, og Li ikke rygget vekk fra slagstillingen etter at caddien hadde flyttet seg.

I The Golf Channels program «Morning Drive» var de ikke så sikre på om de nye presiseringene bidrar til å forenkle reglene. Se diskusjonen i videoen under.

Your browser does not support iframes. 

(Golfreglene 2019 kan leses i sin helhet her)