Sportslig plan skal være et «veikart» som skal definere hva som skal prege den norske golfen i fremtiden. Hovedmålet med planen er å skape flere og bedre spillere i sunne klubber.

 

Les også: – Avgjørende at golf er morsomt

 

Les også: Planen som vil prege norsk golf

 

Grunntankene rundt sportslig plan ble for første gang presentert under golfforum på Fornebu i 2012, og igjen under golftinget i Kristiansand i november.

 

Det er først nå golf-Norge får se hva sportslig plan er, men hvem er sportslig plan egentlig skrevet for?

 

– Vi har tenkt at sportslig plan skal kunne brukes av alle. Vi har jobbet med et språk der du ikke trenger å være PGA-pro for å bruke den. Vi tror at det er foreldre, spillere, ressurspersoner som kommer til å bruke dette. Så håper jeg personlig at alle styrene i golfklubbene tar denne planen inn over seg, og ser på hvordan våre tanker kan implementeres i sin klubb, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen til Norsk Golf.

 

 

Mer makt til klubbene

 

Norsk Golf har pratet med en rekke daglige ledere og styremedlemmer i norske klubber om innholdet som har blitt presentert av sportslig plan så langt. Tilbakemeldingene har vært positive, men mange stiller spørsmål til hvordan de nye tankene skal implementeres ute i klubbene.

 

Hanssen sier det nå er den viktigste jobben som gjenstår. 

 

– Det hjelper ikke om du eier boka om «hva» hvis du ikke samtidig eier kunnskapen om «hvordan».  Vi ønsker å endre atferden der ute. Da må vi skape en arena der vi får lov til å jobbe med en annen type atferd.

 

– Da er det kurs, samlinger, utdanning som må til. Jeg tror ikke man bare kan se på sportslig plan og tenke at man skal gjøre noe helt annet i morgen. Det må finnes en interaksjon mellom forbund, de regionale kompetansesentrene, og personene som har lyst til å skape en enda bedre idrettshverdag der ute.

 

RKSene vil få en viktig rolle i implementeringen av sportslig plan ute i klubbene.

 

– De blir en referanse for hvordan vi ønsker å drive aktivitet for ulike målgrupper i tiden fremover. Jeg håper virkelig at det kan bli en interessant arena å være på. Henrik Bjørnstad og Petter Hagström vil også være mye ute blant klubbene. De har fått sportslig plan intravenøst, og ingen av oss har dette mer under huden enn de har. Nå går de fra å være skrivebordsagenter til endringsagenter ute i klubbene. 

 

 

Endring i alle ledd

 

Hanssen håper man kan se konturene av en annen golfidrett i Norge i løpet av de neste to årene. 

 

– For å få til det må vi sette sammen et tilbud som medlemmene vil ha. Vi må i mye større grad sikre oss blandingen av golfglede og mestringsfølelse i et sosialt fellesskap. Dette er på mange måter en dokument for endring i norsk golfkultur. Da må vi snu hver stein i dette puslespillet, og se på anleggene våre, hvordan vi har jobbet med treninger, se på hvordan rekrutteringsprossene er og så videre.

 

Sportslig plan henger også sammen med målet om å få flere spillere ute på de store tourene.

 

– Alt henger sammen med alt. Får vi bedre fart på ungdomsarbeidet vårt ute på klubbnivå, kan vi begynne å tenke annerledes rundt vår toppidrettssatsing. Har vi en større bredde å ta av, behøver vi ikke så tidlig selektering av talenter.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet!)

 

 

 

 

Vil skape treningskultur

 

– Hva blir hovedforskjellen på golf-Norge før og etter sportslig plan?

 

– Hvis jeg kan drømme uten noen begrensninger håper jeg å se en gryende treningskultur, der vi ikke er så opptatt av å spille stableford, men også opptatt av å trene for å bli bedre, og ikke bare spille selskapsrunder. Jeg håper vi ser konturer av en solid sportslig satsing ute hos klubbene. Ikke nødvendigvis i penger, men i tid og fokus.

 

– Man skal få lov til å leke seg god i ung alder, og utvikle seg sammen med likemenn- og kvinner. Vi ønsker at det popper opp gode spillere fra ulike plasser i landet, og ikke bare disse få små miljøene vi har i dag. Kommer vi dit, og samtidig begynner å få opp ungdoms- og kvinneandelen tror jeg vi har satt et godt fotavtrykk ut i fra de tankene vi begynte å jobbe med i 2010 og 2011.

 

 

Sportslig plan kan bestilles hos golfforbundet på post@golfforbundet.no. Prisen er 220 kroner per eksemplar pluss porto. For hvert tiende eksemplar man kjøper får man en ekstra.

 

Les også: NGF skal evaluere landslagstrenernes rolle