Det opplyser NGF i et nyhetsbrev som ble sendt ut tirsdag. Titleist Tour skal nå spilles inn i to aldersinndelte klasser med tilpassede banelengder: 13-15 år og 16-19 år.

 

Idrettssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn varslet om aldersinndelingen i et intervju med Norsk Golf allerede i fjor sommer:

 

–Vi tenker på å innføre aldersinndeling med to turneringer i samme turnering, der de eldste og yngste juniorene spiller fra ulike utslagssteder. En klasse for spillere 13 til 15 år, og en klasse for de som er over 16.  Det er ekstreme forskjeller i fysikken og modenheten til en 13-åring og en 18-åring, og det er viktig at spillerne lærer seg å vinne fra ung alder. Hvis det er et eksepsjonelt talent på 14 år som knuser alle gang på gang, kan vedkommende ved visse anledninger få dispensasjon til å teste seg mot de eldre, men utgangspunktet er at man skal spille mot egen aldersgruppe, sa Rojahn den gang.

 

NGF skriver i ukens nyhetsbrev at formålet med vedtaket om aldersinndeling er å øke bredden på alle nivåer:

 

«Jo flere som konkurrerer i klubben, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, desto større er sannsynligheten for bedre golfspillere på alle nivåer (…) En generell rød tråd i juniorturneringene er et større fokus på å prestere i turneringene, fremfor å kvalifisere seg til turneringene», skriver NGF.

 

Det blir også endringer i hvordan juniorene kvalifiserer seg til Titleist Tour-turneringene. Turneringsprogrammet for 2015 deles inn i tre perioder. Spillere som kvalifiserer seg til Titleist Tour gjør dette basert på prestasjoner over tid på nivået under, og får samtidig mulighet til å prestere over tid på Titleist Tour.

 

Dette står i kontrast til den tidligere ordningen, der man kunne kvalifisere seg til Titleist Tour på bakgrunn av en god turnering på nivået under, men samtidig risikerte å rykke tilbake igjen umiddelbart dersom man leverte en dårlig turnering på Titleist Tour.

 

– I dag er systemet slik at veldig mange spillere rykker opp til Titleist Tour, før de faller tilbake til Region Tour med en gang. Det har oppstått en kvalifiseringskultur i stedet for en prestasjonskultur, uttalte toppidrettssjef Rojahn om det gamle systemet i fjor sommer.

 

For mange juniorer blir det nå vanskeligere å hoppe rett til Norgescup. Det vil ikke lenger være mulighet for juniorer som ikke har poeng på Titleist Tour til å kvalifisere seg direkte til Norgescup-turneringer.

 

Det stilles krav til at juniorer som ønsker å spille Norgescup i tillegg til vanlige kvalifiseringsprinsipper må ha oppnådd poeng på Titleist Tour U19 Order of Merit i inneværende sesong.

 

Les mer om endringer i turneringsoppsettet på Titlteist Tour, Norgescup, Junior Tour og Nordic League her (PDF)