I avtalen heter det at NGF og Wang skal «sammen være med å bidra til at Norge har en talent- og toppidrettssatsing som matcher de beste i verden. Dette skjer blant annet gjennom utdanning og kontinuerlig oppfølging gjennom årene på Wang Toppidrett. NGF og Wang Toppidrett deler samme filosofi om at utøvere vokser frem i miljøer så «nært» som mulig der de bor».

Avtalen omfatter Wang Toppidretts skoler i Oslo, Fredrikstad, Stavanger, Tønsberg og den nye skolen på Romerike, som kommer i august 2020.

Gjennom avtalen ønsker NGF å kommunisere at Wang Toppidrett er den foretrukne skolen for landets beste golfspillere ved valg av videregående skole i de regionene hvor Wang er representert.

– Vi ønsker å skape en kulturendring i Golf-Norge, og for å få til det er det avgjørende å få frem flere talentutviklingsmiljøer ute i regionene. Wang Toppidrett er veldig viktige i dette arbeidet med deres kompetanse og lokale tilstedeværelse ute i klubbene, sier toppidrettssjef Øyvind Rojahn til Norsk Golf.

(Artikkelen fortsetter under)

Øyvind Rojahn, toppidrettssjef i NGF. (Foto: NGF)

Øyvind Rojahn sier den nye avtalen er den en del av et større satsingsområde for NGF om å skape bedre grobunn for fremtidige toppidrettsutøvere etter at antall barn og unge som spiller golf, har blitt halvert det siste tiåret.

– Kulturendring kan bare skje dersom det blir gjort av mange over tid. Team Norway ser på samarbeidet med Wang som den viktigste faktoren for å få til dette, da vi samlet sett treffer landets beste utøvere i en utrolig viktig utviklingsfase av karrieren opptil flere ganger ukentlig, sier Rojahn.

Toppidrettssjef i Wang Toppidrett, Håvard Johansen, sier avtalen innebærer at skolen i samarbeid med NGF ønsker å legge til rette for fremtidens golfspillere:

– Golfforbundet bygger en spennende toppidrettssatsing som skal matche de beste i verden. Med dette samarbeidet vil vi sikre en helhetlig hverdag for norsk utøvere. Vi vil sikre at norske golftalenter både får en riktig utdanning og kontinuerlig oppfølging gjennom de viktige årene på videregående, sier Johansen i en pressemelding fra NGF.

– – –

NB! Norges Toppidrettsgymnas reagerer sterkt på samarbeidet, og sier den er et signal om at de er uønsket. De mener det ikke burde være golfforbundets oppgave å promotere hva som er deres foretrukne skole. 

(Klikk på lenken under for å lese mer om NTGs reaksjoner og golfforbundets svar på kritikken.)

NTG: – Ikke forbundets oppgave å promotere enkeltskoler

– – –

I samarbeidsavtalen står det blant annet at NGF skal søke å legge Team Norway Junior-samlinger utenfor skolens perioder med årsprøver og eksamener.

Tidligere har NGF hatt vårt eget opplegg for utøvere i 16- til 19-årsalderen, mens de videregående skolene har hatt sitt opplegg. Det har hatt sine utfordringer, og nå ønsker vi å samkjøre det arbeidet for å sikre at vi alle trekker i samme retning

Øyvind Rojahn

Det skal også legges til rette for tid til skolearbeid på Team Norway Junior-samlinger, forbundet skal bistå Wang med gode avtaler på treningsfasiliteter i både Norge og utenlands, gjennomføre et utviklingsprogram for alle Wang-trenere og NGF-coacher, og sette i gang et regionalt trener- og talentutviklingsprogram for alderen 13-15 år.

Wang forplikter seg på sin side til å optimalisere enn full satsing på golf i kombinasjon med skolegang, mens de utøverne som får muligheten til utvidet satsing gjennom Team Norway Junior i tillegg, skal følges kontinuerlig opp av en av Wang Toppidretts trenere i tett samarbeid med en av Team Norway Junior sine coacher.

– Tidligere har NGF hatt vårt eget opplegg for utøvere i 16- til 19-årsalderen, mens de videregående skolene har hatt sitt opplegg. Det har hatt sine utfordringer, og nå ønsker vi å samkjøre det arbeidet for å sikre at vi alle trekker i samme retning. Tiden på videregående skole er en veldig viktig periode i utøvernes utvikling, og hvis vi sammen kan jobbe etter de samme prinsippene og ha den samme atferden, vil det komme utøverne til gode, konstaterer Øyvind Rojahn.

– Hvilke konsekvenser vil denne avtalen ha for andre toppidrettsgymnas, for eksempel NTG? Kommuniserer man ikke med denne avtalen at unge golftalenter ikke skal velge dem?

 – Vi ønsker alle golftilbud velkommen. Samtidig har vi noen bærende prinsipper skal ligge til grunn for de valg vi foretar oss. For det første så ønsker vi å utvikle klubber og ikke bare enkeltutøvere. For det andre ønsker vi at spillere skal være medlem av en klubb der de bor. Akkurat nå oppfyller Wang våre bærende prinsipper bedre enn NTG. På Wang er trenerne også klubbtrenere og  avtalen omfatter fem skoler i fem viktige regioner i Norge. NTG er et godt tilbud, men deres filosofi er ikke helt i tråd med den tanken vi har om å skape flere talentutviklingsmiljøer rundt omkring i Golf-Norge, og ikke bare være sentralisert på ett sted, sier Øyvind Rojahn til Norsk Golf.