Pink Cup er et samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubber og Norges Golfforbund og hvor inntektene fra turneringen og andre aktiviteter går uavkortet til forskning på brystkreft.

Nøtterøy Golfklubb har, i likhet med andre idrettsforeninger, flere medlemmer som er rammet av denne sykdommen, noe som gjør at vi er spesielt opptatt av å støtte denne forskningen.

Kluben klarte tidligere i år å samle inn til sammen nærmere 100.000 kr, et beløp som førte til at klubben nok et år ble den klubben i Norge som bidro med det største beløpet.

Til sammen ble det i golf-Norge samlet inn vel 1 million kroner til denne viktige saken som rammer kvinner i alle aldre.

Med denne hilsen ønsker vi hele golf-Norge en god jul og godt nytt (golf) år!    

(Pressemelding Nøtterøy GK)