I midten av februar annonserte Norges Golfforbund at de hadde inngått et formelt samarbeid med WANG Toppidrett. I pressemeldingen het det at «samarbeidet med WANG skal sikre god faglig oppfølging, også mens utøverne er på treningssamlinger».

NGF sa til Norsk Golf at det ikke var naturlig for forbundet å inngå samarbeid med både WANG og NTG, da det ville gjøre det vanskeligere å koordinere skole og treningssamlinger.

– Når elevene ble spredt på flere skoler, oppstod plutselig flere utfordringer med vår oppfølging av utøverne. WANG og NTG-elevene deltar ofte på lange treningssamlinger i regi av skolene. Med skolearbeid i tillegg, ble det vanskelig for utøverne å ta seg enda mer fri fra skolen for å delta på NGF-samlinger. Avtalen med WANG sikrer Team Norway-utøverne et mer kompakt tilbud, uttalte idrettssjef Øyvind Rojahn til Norsk Golf.

(Bakgrunn: NGF inngår samarbeid med WANG Toppidrett)

NTG, som på det tidspunktet var på treningssamling i Spania, ønsket ikke å uttale seg om saken før de hadde vært i møte med NGF.

NGF sa at de ikke ønsket å favorisere en skole over den andre. Det fant vi oss i. Så, bare noen få år senere, gjør akkurat de samme personene det stikk motsatte

Christer B. Herou, 

NTG

To uker før påske var NTG, representert ved sportssjef Christer Bengtsson Herou, sportsdirektør Sindre Bergan og toppidrettssjef Thorleif Gunhildrud, på et oppklaringsmøte hos Norges Golfforbund.

Nå sier de til Norsk Golf at svarene de fikk var langt fra tilfredsstillende.

NTG sier pressemeldingen om WANG-samarbeidet i februar kom som lyn fra klar himmel.

Vi fikk vite det samtidig som alle andre. Her har vi gått fra å ha et tett samarbeid med golfforbundet i mange år, til å være helt utelukket fra all dialog, sier Christer B. Herou.

– Da Wang kom på banen med sin golflinje for noen år siden, sa NGF opp avtalen med NTG ganske brått. De sa at de ikke ønsket å favorisere en skole over den andre. Det fant vi oss i. Så, bare noen få år senere, gjør akkurat de samme personene det stikk motsatte, sier Herou til Norsk Golf.

Christer B. Herou, 
sportssjef i NTG Golf.
(Foto: Privat)

Han sier NTG så sent som i høst var i flere møter med NGF og WANG, der det ble planlagt hvordan man på best mulig vis kunne samarbeide om skoler, lærerressurser og samlinger i 2016-sesongen.

– Og nå er vi plutselig uønsket, nå som de har fått inn ekstra midler til toppidrettssatsingen.

– – –

(Les Norges Golfforbunds tilsvar på kritikken nederst i artikkelen)

– – –

Thorleif Gunhildrud sier han er skuffet over at NTG har vært helt utelatt fra dialogen. Han sier NTG har samarbeidet godt med NGF i mange år, uten at de har blitt fortalt at deres opplegg er mangelfullt. Gunhildrud sier de har bedt NGF flere ganger om konstruktive tilbakemeldinger, men kun «fått klapp på skulderen».

– Vi opplevde aldri at vi fikk noen direkte innspill.

– Når vi så får beskjed om at de kun vil satse på en skole, stusser vi fælt. Vi har hatt et veldig bra samarbeid med de i mange år. NTGs golfbudsjett er på 1,5 til 2 millioner kroner hvert år. Det eneste vi gjør er å tjene norsk golfsport. Vi jobber så godt vi kan for å utvikle unge spillere. Da er det utrolig skuffende når NGF plutselig kjører en splitt og hersk-metode, helt uten forvarsel.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Thorleif Gunhildrud, toppidrettssjef ved NGF, og Sindre Bergan, sportsdirektør, mener NTG ikke har vært rettferdig behandlet av NGF. (Foto: NTG)

– Umusikalsk

Pressemeldingen om WANG-samarbeidet ble sendt ut to uker før søknadsfristen til videregående skoler gikk ut. Sportsdirektør i NTG, Sindre Bergan, er sterkt kritisk til timingen.

Tidspunktet pressemeldingen ble sendt ut på kan i beste fall beskrives som umusikalsk.

Sindre Bergan,

NTG

– Når de sender ut en pressemelding rett før søknadsfristen og i praksis sier til ungdomsskoleever at WANG er det beste alternativet, er det vanskelig å tolke det på noen annen måte enn av NGF ønsker å slå beina under vårt produkt og opplegg. Tidspunktet pressemeldingen ble sendt ut på kan i beste fall beskrives som umusikalsk.

– Under møtet med NGF før påske, foreslo de for oss at vi bør satse på de nest beste golferne fremover – de som ikke nødvendigvis har ambisjoner om å bli best. Da blir jeg ekstremt provosert.

– NTG har bidratt med 125 golfspillere gjennom vårt system, nesten 40 representanter i EM- og EM, og 13 av de har gått videre til å bli tourspillere. Og så skal NGF plutselig fortelle en skole som har holdt på med toppidrett i 35 år at de bør forandre filosofien sin?, spør Bergan.

Han sier det er vanskelig å forstå hvorfor NGF ikke kan inkludere NTG i et samarbeid på tvers av de to skolene.

– Det er ingen som har spurt oss om hvordan vi hadde forholdt oss til et formelt samarbeid med WANG. NGF må jo uansett forholde seg til NTG fremover også, ettersom vi har spillere med i Team Norway. Samarbeidet kunne blitt enda sterkere dersom vi også ble inkludert. Sammen gjør vi hverandre sterkere, ikke svakere.

Ønsker nytt møte

Bergan sier det er flere eksempler på andre idretter der man har et fruktbart samarbeid mellom både NTG, WANG og forbundet samtidig. Han drar frem tennis som eksempel.

– Jeg har aldri opplevd i noen annen idrett at et forbund har lagt en slik snubletråd. Tennisforbundet har sett at NTG og WANG er to utdanningsinstitusjoner som er viktige for Tennis-Norge. Jeg forstår ikke hvorfor noe lignende i golf kan være så mye vanskeligere. NTG har ingen annen agenda enn å være en viktig bidragsyter til norsk golfsport.

Vi presiserer at avtalen med WANG gjelder for satsingen «Team Norway Junior», som for tiden består av ni utøvere

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær i NGF

– Hvilke konsekvenser vil samarbeidet mellom WANG og NGF få for golfsatsingen til NTG?

– Vi kommer ikke til å forandre på vårt konsept. Vi satser for fullt videre. Vi har helt klart mistet spillere til WANG, som skulle begynt på videregående skole i år, spillere som NTG har fulgt opp på ungdsomsskolen de tre siste årene. Men vi har fortsatt hatt et bra søkerantall, svarer Thorleif Gunhildrud.

Nå håper NTG på et nytt møte med NGF om kort tid. Denne gang med styret og golfpresidenten.

– Akkurat nå sitter vi igjen med en følelse av at det er en liten gruppe personer i NGF-administrasjonen som har regissert dette alene, uten at det er forankret i hele organisasjonen.

– – –

 Tilsvar fra Norges Golfforbund:

Generalsekretær Tor-Anders Hanssen i NGF sier følgende til Norsk Golf: 

NGF mener å ha inngått et samarbeid med den aktøren som best matcher forbundets filosofi, som har skoletilbud flere steder i landet, har best trenereressurser, og som best kombinerer en satsing på golf med en solid videregående opplæring.

Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i NGF. (Foto: Ward/NGF)

Det er NGFs opplevelse at WANG samlet sett gir utøvere som følger satsingen Team Norway Junior et helhetlig tilbud som tilfredsstiller NGFs krav til engasjement og spillerutvikling i perioden elevene går på videregående skole. NGF er av den oppfatning at et samarbeid samlet sett er en god løsning for golf-Norge.

Dette har vi meddelt NTG, både i møte og skriftlig, og vi fortsetter gjerne dialogen med NTG rundt dette, men da direkte og ikke gjennom media, avslutter Hanssen.

NGF presiserer at avtalen med WANG gjelder for satsingen «Team Norway Junior», som for tiden består av ni utøvere.