Denne uken annonserte Norges Golfforbund og Wang at de utvider og forlenger samarbeidet sitt. De skal samkjøre sine toppidrettssatsinger, og i avtalen heter det blant annet at NGF skal kommunisere at Wang Toppidrett er den foretrukne skolen for landets beste golfspillere ved valg av videregående skole i de regionene hvor Wang er representert.

Bakgrunn: NGF og Wang utvider samarbeidet

Forrige uke ble Norges Toppidrettsgymnas informert om avtalen, som er en utvidelse av avtalen NGF/Team Norway Junior og Wang inngikk for tre år siden.

Den gang kritiserte NTG golfforbundet for at de hadde vært utelukket fra all dialog og ikke vært involvert i prosessen. Nå mener de historien har gjentatt seg.

– Man skulle tro at man i en slik prosess ønsket å involvere flere aktører som kan komme med sine innspill og synspunkter. I stedet blir vi nok en gang bare presentert hva som kommer til å skje. Det føles som et slag midt i trynet, og vi ser på det som et signal om at vi ikke er ønsket i Golf-Norge, sier Thorleif Gunhildrud, sportsdirektør i NTG, til Norsk Golf.

Han peker på at golf i Norge er så lite, og spesielt juniorgolf, at man ikke har råd til å ikke samarbeide med dem som forsøker å få frem unge talenter:

– Det går an å ha flere bein å stå på, og hvis flere jobber sammen, vil det komme alle til gode. Vi jobber alle for samme sak: Vi ønsker flere og bedre golfspillere. NTG ønsker å fore Team Norway og forbundet med spillere. Golf i Norge er for lite til at man kan ekskludere de som vil utvikle sporten vår.

Toppidrettssjef i NGF, Øyvind Rojahn, sier til Norsk Golf at NTG og Wang er konkurrerende virksomheter, og derfor har NGF måttet velge det ene eller det andre.

– Vi kan ikke være åpne for alle, og vi ønsker at talentutviklingen først og fremst skal skje ute i klubbene. En viktig grunn til at NGF nå velger å samarbeide med Wang, er at deres trenere også er ansatt i klubber. Og NGF sine medlemmer er nettopp klubbene. Vår jobb er derfor å bidra til klubbmiljøene, ikke enkeltindivider, og det får vi best til ved å samarbeide med Wang.

– Hvilke konsekvenser vil denne avtalen ha for andre toppidrettsgymnas, for eksempel NTG? Kommuniserer man ikke med denne avtalen at unge golftalenter ikke skal velge dem?

– Vi ønsker alle golftilbud velkommen. Samtidig har vi noen bærende prinsipper skal ligge til grunn for de valgene vi foretar oss. For det første så ønsker vi å utvikle klubber og ikke bare enkeltutøvere. For det andre ønsker vi at spillere skal være medlem av en klubb der de bor. Akkurat nå oppfyller Wang våre bærende prinsipper bedre enn NTG. På Wang er trenerne også klubbtrenere, og avtalen omfatter fem skoler i fem viktige regioner i Norge. 

– NTG er et godt tilbud, men deres filosofi er ikke helt i tråd med den tanken vi har om å skape flere talentutviklingsmiljøer rundt omkring i Golf-Norge, og ikke bare være sentralisert på ett sted, sier Øyvind Rojahn til Norsk Golf.

(Artikkelen fortsetter under)

Thorleif Gunhildrud, sportsdirektør i NTG, og Sindre Bergan, toppidrettssjef i NTG. (Foto: NTG)

– Hårreisende

Thorleif Gunhildrud sier NTG har sterk lokal forankring i sin region vest for Oslo.

– NGF er tydelige på at de har funnet en rød tråd som de ønsker å følge, og at NTG strider med den tankegangen. Men hva er problemet med å definere oss som en «region», som også kan bidra på lik linje med de andre? 

– Vi har hatt et tett samarbeid med Bærum GK i en årrekke, vi samarbeider godt med Haga, Asker, Toppgolf/Nordhaug, Kjekstad og Miklagard, selv om de er på den andre siden av byen. Poenget vårt er at vi også er viktige bidragsytere i vårt lokalmiljø. Og vi er villige til å samarbeide med både NGF og Wang. Men det var tydelig da vi møtte NGF at det var et premiss fra Wang sin side om at de ikke skal samarbeide med NTG.

Sportssjef i NTG Golf, Christer B. Herou, mener argumentet om at NTG ikke innfrir kravet om å være en region fordi de ikke har tilstrekkelig sterk klubbtilknytning, ikke holder mål. 

– Da jeg møtte NGF sist, spurte jeg litt retorisk om vi plutselig hadde vært en region hvis jeg hadde gått ned i stilling på NTG og tok en deltidsstilling på Bærum? Det skal jo ikke ha noe å si. Det viktigste bør være den reelle jobben vi bidrar med i utviklingen av spillere, og det er faktisk en veldig viktig jobb, sier Herou, og understreker at det var to NTG-spillere som var oppe på scenen og mottok stipender fra NGF under golftinget forrige måned: Michael A. Mjaaseth, som nylig ble U16-europamester, og tidligere NTG-elev Karoline Stormo, som er Norges beste amatørspiller.

– De ser jo at vi får til noe her, men likevel vil de ha oss ut fortest mulig. Det er hårreisende at de er villig til å ofre et helt miljø som får frem mange gode spillere.

Øyvind Rojahn i NGF understreker at Team Norway Junior-satsingen skal fortsette å ha kontakt med hjemmetreneren og/eller skoletreneren til alle spillere som blir tatt ut på oppdrag for Team Norway Junior, uavhengig av om de går på Wang, NTG eller en annen skole.

– Fra NGF sin side skal spillerne som ikke går på Wang, få de samme mulighetene som Wang-spillerne, sier Rojahn.

– Ekskluderer

Sindre Bergan, toppidrettssjef i NTG, hevder det er unikt i norsk idrettssammenheng at et forbund aktivt går ut og anbefaler én skole fremfor andre. 

– Vi har flere andre idretter hos oss hvor vi samarbeider godt med Wang. I små idretter i Norge er samarbeid den eneste veien å gå. Samarbeid ligger som et grunnpremiss i norsk idrett. Men i golf er det tydeligvis for vanskelig å få til. Vi forstår det bare ikke. 

– Vi må jo tåle konkurranse på lik linje med alle andre som driver konkurranseidrett. Vi synes for eksempel det er veldig moro med Viktor Hovland og Kristoffer Ventura. Det er Team Norway og Wang som har fått frem dem, og vi applauderer dem for arbeidet de har gjort. Det er slik det må fungere i norsk idrett. Vi må lære av hverandre og gjøre hverandre sterkere, skyter Gunhildrud inn.

Bergan sammenligner med skiskyting, der landslaget de 20 siste årene har bestått av en stor andel tidligere NTG-elever.

Hva er poenget med å gå så langt? Kan man ikke stole på at ungdommene er selvstendige nok til selv å finne ut av hvilket tilbud som passer best for dem?

– Men det er mange flere gymnas enn NTG som tilbyr skiskyting. Og går man på hjemmesidene til skiskytingsforbundet, får man bare vite hvor tilbudene finnes, men det står ikke et pip om at skolene på Lillehammer og Geilo er deres foretrukne skoler, selv om det historisk sett er de to som har levert år etter år. Forbundet er klare: det er et fritt valg.

Gunhildrud påpeker at NGFs og Golf-Norges verdigrunnlag er «offensiv, ærlig og inkluderende», og på talerstolen under golftinget fortalte den nye golfpresidenten om viktigheten av samarbeid hvis golf skal vokse i Norge igjen.

– Men det de driver med nå, er å ekskludere. I avtalen med Wang, står det at NGF skal kommunisere at Wang er skolen man bør velge. Hva er poenget med å gå så langt? Kan man ikke stole på at ungdommene er selvstendige nok til selv å finne ut av hvilket tilbud som passer best for dem? De har jo selv sagt at de ønsker å skape selvstendige utøvere.

– Tidligere hadde NTG et mangeårig samarbeid med NGF. Da NGF sa opp den avtalen etter at Wang ble etablert, var argumentet deres at NGF ikke skulle forskjellsbehandle skoler, noe vi aksepterte. Men nå, syv år senere, er det ganske tydelig at vi blir forskjellsbehandlet og totalt ekskludert, sier Christer B. Herou.

Ønsker å bli definert som egen region

NTG sier de i løpet av det siste året har utvidet sin golfsatsing med oppgraderte treningsfasiliteter, flere samlingsdøgn, bedre logistikk, bedre oppfølging av spillerne og ansettelsen av tidligere tourspiller Peter Kaensche som ekstra trenerressurs.

Kaensche sier NTG tilbyr noe kvalitativt annerledes enn andre skoler, og mener mangfoldet i tilbud blant ungdom som vil kombinere golf med videregående skole, bør omfavnes.

– Vi har en litt annerledes modell med mye mer trening i skoletiden. NTG er et etablert produkt som har produsert norges- og europa- og verdensmestere i over 25 år. Vi evaluerer hele tiden produktet vårt for å sikre at det vi tilbyr, er topp. Vi bidrar til gode resultater, og det er ikke uten grunn at en av Norges beste juniorspillere og fersk europamester nettopp valgte NTG. 

Thorleif Gunhildrud håper NGF snart vil komme på andre tanker og også inkludere NTG i et eventuelt samarbeid.

– Vi har spurt NGF gjentatte ganger hva vi kan gjøre med produktet vårt, men får alltid samme svar om at det ikke er noe med produktet som vi kan forbedre, men at de har valgt å samarbeide med Wang, som har flere skoler, større miljø og flere trenere. Men vi har aldri fått noen rettesnor på hva vi selv kunne ha gjort annerledes.

– Vårt håp er at vi fortsatt kan bli inkludert som en region vest for Oslo. Og vi ønsker strenge og tydelige krav, og hvis vi ikke leverer etter dem, så er vi ute. Det hadde vært mye mer fair.