Sean Foley, trener til blant annet Justin Rose, Hunter Mahan og tidligere Tiger Woods er fast spaltist for verdens største golfmagasin, Golf Digest.  

Et vanlig spørsmål blant golfere er «hvor høyt skal jeg pegge ballen»? I Golf Digest forklarer Foley at det kommer helt an på situasjonen.

– Den riktige peggehøyden avhenger av slaget du prøver å slå og spilleforholdene, sier Foley.

Slagflaten på en driver er ikke rett slik som på en jernkølle. På grunn av den svakt buede slagflaten, varierer også loftet på køllehodet. Tar man for eksempel en driver på 10 grader, er loftet på driveren 10 grader akkurat i sweet spot. Høyt oppe på køllehodet kan lofte imidlertid være nærmere 13 grader, mens lengst nede kan det være nærmere 7,5 grader.

Den riktige peggehøyden avhenger av slaget du prøver å slå og spilleforholdene

Sean Foley

Pegger du høyt og treffer ballen høyt i slagflaten, betyr det høye slag med lite backspin – optimalt for dager med lite vind og myke fairways. Ved å pegge høyere er det også lettere å treffe ballen mens køllehodet er på vei oppover og med lite skru i ballen.

Treff i «sweet spot», det vil si midt i køllehodet er det slaget som gir høyest utgangshastighet på ballen, men den vil også skyte ut noe lavere og med litt mer spinn.

Foley sier at hvis man pegger veldig lavt med driveren vil man naturlig slå litt mer ned på ballen enn ved høy pegging. Ballen vil fly lavere, men også med mer spinn. Den lave ballbanen vil bety mer kontroll i vinden.

Men hva er for høy eller lav pegging av ballen?

– På det høyeste bør ikke mer enn den øverste halvparten av ballen synes over toppen av slagflaten. På det laveste bør toppen av ballen akkurat kunne synes over toppen av slagflaten, konkluderer Foley.

(Kilde: Golf Digest