Noen merkelige ballbaner behøver ikke nødvendigvis å bety at du må gjøre omfattende endringer i svingen din. I mange tilfeller betyr det bare et dårlig balltreff.

Dersom en høyrehendt spiller stiller seg opp for en svak fade (skru fra venstre mot høyre), men treffer ballen helt på tåen av driveren, vil dette kunne resultere i en overraskende skru helt motsatt vei.

Før du bestemmer deg for å legge om svingen helt i vinter, bør du først finne ut hvor på køllehodet du pleier å treffe ballen. Dette kan du gjøre ved å feste såkalt «kontaktteip» på slagflaten, eller spraye det med hvitt pulver (for eksempel fotspray).

Såkalt «gear effect» gir først og fremst stort utslag på driveren og woodene.

I bildeteksten under illustrasjonen øverst i artikkelen ser du hva de ulike treffpunktene på køllehodet kalles. 

 

Slik påvirker køllehodet ballbanen:

(Alle forklaringer gjelder for høyrehendte spillere)

– Balltreff på tåen (#1 i illustrasjonen): Ballen skrur fra høyre mot venstre

Balltreff på hælen (#2): Ballen vil skru mer fra venstre mot høyre

Balltreff lavt på køllehodet (#3): Ballen vil fly lavere, men med mer backspin

Balltreff høyt på køllehodet (#4): Ballen vil fly høyere, men med mindre backspin.

Balltreff i sweet spot (#5): Nøytral ballflukt og maksimal ballhastighet.

Dersom det er maksimalt lengde du er ute etter er det best å treffe ballen i sweet spot, eventuelt litt høyt i slagflaten.

 

Denne videoen forklarer «gear effect» nærmere