(Pressemelding Solastranden GK)

Etter tøff økonomistyring kunne styret i Solastranden Golfklubb legge fram et regnskap for 2015 med et overskudd på kroner 242 840 etter finanskostnader, mot et underskudd i 2014 på kroner 53 551.

Dette til tross for at klubben fikk et underskudd på over 400 000 i sponsor og kontingentinntektene.

Årsberetningen viser at det med konservativt anslag er nedlagt 3- til 4 000 timer dugnadsinnsats av styre og komiteer.

Klubben hadde i 2015 bare 2,5 årsverk fast ansatte, en i administrasjon og to på banen og med en bane som i praksis er helårsåpen er det imponerende at klubben klarer seg med så få ansatte. Som eksempel nevnes at greenene ble klipt første gang medio mars og siste gang 21. desember, som er årets korteste og mørkeste dag.

Styreleder Egil Reimers takket også for fornyet tillit som styreleder.