Det melder golf.se.

 

Når golfaktiviteten i golfnasjoner som USA, England, Spania, Frankrike og Sverige øker, smitter effekten ofte over på mindre land.

 

Nå gir ferske tall fra Sverige grunn til optimisme.

 

Den lange vinteren gikk ikke bare hardt utover Norge, men også våre naboer i øst. I april ble det booket 608 948 starttider. Det var 143 476 færre enn på samme tidspunkt i 2012.

 

Tallene for sommeren og høsten utgjør imidlertid langt hyggeligere lesing.

 

Bo Bengtson er visegeneralsekretær i det svenske golfforbundet, og sjef for klubb- og anleggsutvikling. Han har god grunn til å smile når han går gjennom årets statistikk, som nå presenteres hos golf.se:

 

 

– Det ble booket 6,1 millioner runder i 2013, 234 000 eller fire prosent med enn i 2012.

 

– 22 000 personer startet å spille golf i 2013, og 28 000 av dem vendte tilbake etter en pause fra golfen.

 

– Siden oktober 2012 har antall medlemmer født mellom år 2000-2009 økt med netto 2 458, eller 27 prosent. Totalt spiller 16 079 barn golf. Også i aldersgruppen 20-30 år øker antallet golfspillere netto.

 

– Golfsporten befestet sin posisjon som den største individuelle idretten i idrettsforbundet. De offisielle sluttsifrene for 2013 er 473 797 aktive medlemmer, hvorav 48 759 er juniorer.

 

 

– Dette er fantastisk gledelige tall for vår sport og de klubbene som kjemper hardt med økonomien, og i visse tilfeller sviktende medlemstall. Det finnes flere gode signaler. Sverige som golfnasjon ble også nylig ytterlige belønnet med en fin turistpris, sier Bo Bengtsson til golf.se.

 

I Norge sitter vi per i dag ikke på tall for spilte golfrunder på nasjonalt nivå. I følge organisasjonskonsulent i NGF Martin Dølerud, håper forbundet på å få på plass en løsning fra Golfbox neste år med sammenlignbare tall for spilte runder de siste årene, og en intuitiv «dashboard-løsning» med grafisk fremstilling av rundestatistikkene for ulike perioder.
 

Per dags dato er det bare klubbene som har oversikt over antall Golfbox-registrerte runder, men veldig mange runder blir ikke registrert som følge av ballrennebruk. 
 

 

NGF sine medlemstall viser en jevn nedgang i medlemsmassen de siste årene. I følge NGF sin årsrapport sank antallet medlemsskap fra 2011 til 2012 med 1,9%. Ved starten av året var det 112 152 registrerte golfspillere i Norge. Til sammenligning var det 125 388 i 2009. Til tross for de røde tallene, har den verste blødningen fra 2011 blitt bremset ned. Da forsvant så mye som 6,2 prosent av medlemsmassen i norske golfklubber.

 

I følge årsrapporten var det 10 050 barn og unge (0-19 år) som var medlemmer av golfklubber i Norge i 2012. Av de registrerte juniorgolferne, er det per i dag er anslagsvis bare 500 av dem som deltar aktivt i turneringer.

 

– Det er et latterlig lavt antall. Tallet burde opp i minst 2000, konstaterte landslagstrener Niklas Diethelm i et intervju med Norsk Golf tidligere i år.

 

Golftinget vedtok forrige måned NGFs virksomhetsplan for 2014. Hovedmålet med planen blir å oppnå medlemsvekst. Det er frafallet av spillere, og ikke mangelfull rekruttering som har blitt beskrevet som hovedårsak til at medlemsmassen i golf-Norge har krympet til drøye 110 000.

 

NGF årsrapport 2012 (PDF)