Før jul undertegnet Norges Golfforbund og Kreftforeningen en ny treårig samarbeidsavtale. Siden samarbeidet startet i 2008 har golfklubbene i Norge samlet inn i underkant av 2 millioner kroner som har gått til ulike forskningsprosjekter.

— Dette er klubbenes mulighet til å være med på et felles bidrag til å styrke forskningen på brystkreft i Norge, sier spill- og turneringskonsulent Øystein Tamburstuen i Norges Golfforbund. 

Ved påmeldingsfristes utløp har 82 klubber meldt sin interesse, men Tamburstuen regner med at flere er kommet til før dette leses.

– Målet vårt er at så mange som 100 klubber plukker opp denne hansken, sier han, og legger til:

– Pink Cup er en viktig del av synliggjøringen av golf som en helsebringende idrett både gjennom aktivitet og veldedighet. Samtidig er det en hjelp til klubbens ildsjeler med å sette klubben på kartet, både lokalt og nasjonalt.


Brystkreft rammer mange

Årlig får rundt 3000 kvinner diagnosen brystkreft, noe som gjør sykdommen til den hyppigste kreftformen blant kvinner. 80 % av de som får diagnosen er over 50 år, men også yngre kvinner og menn kan rammes. Man vet at fysisk aktivitet, herunder golf, minsker risikoen for å få kreft, men det er selvfølgelig fortsatt stort behov for forskning på denne lumske sykdommen.


Lars Akslen fra Universitetet i Bergen fikk i 2008 en teknisk stilling verdt 445.000 kroner for å forske på mekanismer for vekst og spredning av ondartede svulster er viktig for å bedre diagnostikk og behandling.
Øremerkede midler kunne i 2009 bidra til at hans kollega Oddbjørn Straume fikk i 2009 en forskerstilling og driftsmidler verdt totalt 1.250 500 kroner knyttet til spredning.

Brystkreft er kjent for å spre seg tidlig. Selv om svulsten oppdages på et tidlig tidspunkt kan det foreligge kreftceller (mikrometastaser) i kroppen som vil ligge i dvale, gjerne resten av pasientens liv. Levende kreftceller er oppdaget i blodprøver hos kvinner opptil 20 år etter at de ble behandlet. Disse cellene er i dvale. Nyere forskning tyder på at denne dvalen påvirkes av vevsskader. Kliniske og eksperimentelle studier viser at til og med selve den kirurgiske behandlingen av brystkreft kan utløse vekst av mikrometastaser.

Målet med prosjektet er å vise at forekomsten av tilbakefall blir redusert ved å gi et medikament som hindrer nydannelse av blodkar til svulstene i tiden rundt brystoperasjon. I 2010 fikk Anne-Lise Børresen-Dale fra Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet driftsmidler verdt 300.000 kroner for å studere molekylære mekanismer relatert til risiko, utvikling og behandlingseffekt av brystkreft.


Dansk modell

I Danmark har Pink Cup blitt Danmarks største golfturnering for kvinner, men i Norge er den åpen for både menn og kvinner.

— Med Pink Cup ønsker vi å skape en bred familieaktivitet, med turnering i tre klasser der det kåres nasjonale klassevinnere. I tillegg skal klubbene kunne bruke muligheten til å skape arrangementer for ikke-golfere og familiemedlemmer både i klubben og i lokalmiljøet, sier prosjektleder Marit Sophie Egge i Kreftforeningen. 


Ildsjeler i vest

I fjor vant Sotra kronerullingen med hele 42.713 kroner innsamlet, dvs. 66 kroner pr medlem. – Det var mange gode ideer som kom opp, bl.a. var det mulig å kjøpe slag fra klubbens beste spillere på flere hull, forteller leder i turneringskomiteen, Reidar Sakseide til Norsk Golf. Han karakteriserer Sotra som ev veldig sosial klubb der de er flinke til å ha fullt hus når noe arrangeres.

– Vi stiller opp for nærmiljøet, særlig når ting går til en så god sak som Pink Cup, fortsetter Sakseide. Lørdag 4. juni er Sotra igjen kledd i rosa.


. . . i øst

Haga Golfklubb har et uttalt mål om å få inn 50 000 kroner når årets Pink Cup arrangeres 25. juni som en scramble turnering. I fjor var Bærums-klubben en god nummer to med 42.000 kroner til den rosda saken.

– Brorparten av pengene kom inn på en auksjon der velvillige sponsorer hadde bidratt med auksjonsobjekter, forteller turneringsleder Espen Moe.

– Vi har generelt høy deltagelse på våre klubbturneringer og regner med god oppslutning også her, sier han.


. . . og i sør

På Sørlandet, nærmere bestemt i Randesund, inviterer Kristiansand Golfklubb til dyst 18 juni. Pro Gabriella Åberg opplyser at det vil bli en konkurranse i proshop’en der man skal gjette hvor mange pegger det fins i en stor krukke.

— Vinneren vinner pro-timer i vårt studio, forteller hun. 

Markedsføringen er allerede igang.

– Vi har to utstillingsdukker med rosa klær og plakat på magen om Pink Cup i shopen. Dameutvalget har dessuten ordnet sponsorer, så vi får fine premier og mat. Alla inntekter for salg av mat går til Pink Cup, sier Gabriella i Kristiansand Golfklubb.


Så til Kongsberg

På Skollenborg ved Kongsberg er den lokale Pink Cup berammet til 4 juni. Men Kongsberg-klubben vil også skinne i rosa i september. Det var nemlig Kongsberg-laget som vant Pink Cup i fjor.

– Vi ser frem til å arrangere finalen i Pink Cup igjen, sier daglig leder Michael Fyrie-Dahl. Han forsikrer at banen allerede er veldig flott og at den vil bli enda flottere til finaledagen i september.

– Vi kommer til å lage en hel weekend ut av denne turneringen, og alle lag som har kvalifisert seg til i finalen i Pink Cup vil bli invitert til Kongsberg Åpne Mesterskap lørdag 3. september. Her vil vi legge inn en ”longest drive”-konkurranse der næringslivet i Kongsbergområdet blir oppfordret til å bidra med ti kroner meteren, sier Fyrie-Dahl. Til sin egen kvalifiseringsturnering i juni venter klubben mellom 35 og 50 deltagere.

– Vi gleder oss veldig til å ønske rosa golfspillere fra hele landet velkommen til Kongsberg, sier Fyrie-Dahl.

Kreftforeningen og NGF  har i år laget pakker til klubbene med utvalgte varer fra Pink Cup-kolleksjonen som klubbene kan lodde ut.

— Det var stort engasjement i golfklubbene og stor fantasi for å skape inntekter i fjor. Vi håper på et stort engasjement også i årets turnering!, avslutter Marit Sophie Egge.