– Når man ser på gjennomsnittsalderen til medlemmene i en golfklubb, må man foreta de nødvendige grepene. I vår klubb kan godt over halvparten av medlemmene våre titulere seg seniorgolfere, og jo eldre man er, desto større er risikoen for blant annet hjertestans. Derfor har styret bestemt at vi skal ta den sikkerheten. Vi kan ikke gamble med folks liv og helse, sier Stig Brøndmo, styreleder i Sorknes GK til Norsk Golf.

Klubben skrev nylig under på en avtale med Blostrupmoen, leverandør av livreddende førstehjelpskurs og hjertestartere, som sikrer en ekstra trygghet for klubbens medlemmer.

I løpet av de siste årene har det dukket opp hjertestartere på en rekke klubbhus rundt om i Golf-Norge.

Vi i idretten påtar oss et samfunnsansvar når vi gjennomfører slike tiltak. Burde det ikke da komme noe tilbake til idretten i form av subsidier?

Stig Brøndmo,

Sorknes GK

Sorknes GK får nå en hjertestarter innstallert på klubbhuset, og alle i klubbhuspersonalet, banemannskapet og øvrige som tilbringer mye tid på anlegget, skal gjennom et førstehjelpskurs før sesongstart.

Det er flere leverandører av hjertestartere på markedet, men Blostrupmoen har den siste tiden rettet seg spesielt mot golfklubbene. Det er ikke tilfedlig:

– Det er ikke alle som er flinke til å prioritere livreddende førstehjelpskurs eller har hjertestarter på klubbene. Ettersom store deler av medlemsmassen i golfklubbene er godt voksne mennesker, er det ekstremt viktig å ha en hjertestarter tilgjengelig. Det kan redde liv, sier Steinar Solsvik, rådgiver i Blostrupmoen, til Norsk Golf.

Nylig sendte Blostrupmoen en henvendelse til alle norske golfklubber med tilbud om førstehjelpskurs og hjertestartere. Solsvik sier henvendelsen til klubbene går ut på at de ønsker å heve kunnskapen rundt livreddende førstehjelp.

Ambulansetjenesten har sjekket de 30 000 hjertestarterne som henger rundt omkring i Norge. Det viste seg at 20 000 av dem ikke var operative.

Steinar Solsvik, Blostrupmoen

– Det å operere en hjertestarter klarer de fleste; Den er ganske selvforklarende, men vi ser et behov for å øke kunnskapen til folk flest hvis noen skulle falle om. Mange tenker at siden de ikke kan noe om førstehjelp, så unnlater de å hjelpe. Men det er det verste man kan gjøre i en nødsituasjon. Gjennom vårt kurs er man godt skodd hvis noe skjer. De fleste tilfeller av hjertestans skjer utenfor veggene på norske sykehus, og det har vært flere tilfeller med hjerteinfarkt på golfbaner, sier Solsvik

I tilbudet til klubbene inngår et begrenset antall gratis hjertestartere. I bytte forplikter klubben seg til å signere en serviceavtale med Blostrupmoen til en 500-lapp i måneden.

– Vi sørger da for å bytte ut elektroder og batteri i hjertestarteren – og aller viktigst: kursing. Dette er virkelig noe som må gjøres regelmessig. Ambulansetjenesten har sjekket de 30 000 hjertestarterne som henger rundt omkring i Norge. Det viste seg at 20 000 av dem ikke var operative. Når folk glemmer å følge dem opp, blir hjertestarterne hengende der som en falsk trygghet.

– Derfor selger ikke Blostrupmoen hjertestartere, men låner dem ut mot at kunden tegner en serviceavtale. 500 kroner i måneden er lite penger i forhold til hva man kan utrette i hjelp hvis ulykken skulle inntreffe, sier Solsvik.

Slik ser Blostrupmoens hjertestarter ut. 

Stig Brøndbo i Sorknes GK mener at hjertestarter og førstehjelpskurs burde vært delvis eller helt subsidiert fra kommunen.

– Vi i idretten påtar oss et samfunnsansvar når vi gjennomfører slike tiltak. Burde det ikke da komme noe tilbake til idretten i form av subsidier? Hvis alle golfklubber som har skaffet en hjertestarter og også kan bevise at alle ansatte har vært gjennom førstehjelpskurs, mener jeg det ikke er urimelig å be om at det offentlige bidrar med minst 50 prosent av beløpet, sier Brøndbo, og legger til at den helsemessige effekten folk har å spille golf, er noe kommunen sparer mye penger på.

– En sykehusplass koster kommunnen cirka 750 000 kroner i året, og når golfklubbene sørger for at medlemmer utsetter sykehjemsbesøket i mange år, burde de også være flinkere til å støtte golfklubbene. Det er ikke mye som kommer tilbake til oss med tanke på hva vi bidrar med.