Norges Golfforbund (NGF) har ansatt Jens Kristian Hansen (53) som ny assisterende generalsekretær. Hansen er utdannet jurist og jobber i dag som høgskolelektor ved Politihøgskolen i Bodø, i tillegg til å ha egen advokatpraksis.

I NGF får Hansen blant annet ansvaret for idrettsjuss og forbundets organisasjonsarbeid, oppfølging av styrets beslutninger, samt sikre at NGF spesielt, og golf-Norge generelt, opprettholder høy organisasjonskompetanse. Han vil i tillegg være stedfortredende og sparringspartner til generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

– Vi er utrolig glade for å få med oss Jens-Kristian på laget. Hans bakgrunn og erfaring fra klubbarbeid forsterker ytterligere forbundets kompetanse på dette området. Samtidig ser vi at juridiske betraktninger i stadig større grad legges til grunn for viktige beslutninger i idretten. Gjennom seks år som styremedlem har vi lært Jens-Kristian å kjenne som en bunnsolid og kompetent person som vil være med på å løfte forbundsadministrasjonen ytterligere, sier Generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

Jens-Kristian Hansen har bred erfaring fra golfen. I tillegg til å være en habil golfer har han 18 års erfaring som styreleder og styremedlem i Salten Golfklubb, samt i baneselskapet Bodø Golfpark AS. Han har vært styremedlem i Norges Golfforbund siden 2015, et verv han avslutter samtidig som han tiltrer stillingen som assisterende generalsekretær 1. september 2021.

Hansen overtar stillingen etter Rune Hauger som går av med pensjon etter over 20 år i golfforbundet.