Det har blitt nesten dobbelt så mange juniorspillere i Norge de to siste sesongene. Vi har pratet med tre av klubbene som har mer enn seksdoblet (!) antallet juniormedlemmer om hva som har vært deres suksessoppskrift. 

Les også: Eventyrlig juniorvekst: – Klubbene må tilpasse seg de unge, ikke omvendt!

Hos Haga Golfklubb mener daglig leder Erik Solberg at veksten er et resultat av korona- og Hovland-effekten kombinert med en kraftig prisreduksjon på juniormedlemskap i 2020.

I 2019 hadde klubben bare under 100 juniormedlemmer, og styret bestemte seg derfor for å se på hvilke tiltak som ville være mest effektive for å gi denne gruppen et ordentlig løft. Det første de gjorde, var å senke prisene betraktelig. Tidligere var årskontingenten for de yngste juniorene 1500 kroner, mens det kostet 2500 kroner for de fra 13 og oppover å være medlem. 

Da Haga senket kontingenten til 950 for alle juniorer, begynte det plutselig å strømme til med nye medlemmer.

– Jeg tror det er veldig viktig å sørge for at terskelen til å spille golf, er så lav som mulig. Som et rekrutteringstiltak vurderte vi også å tilby gratis medlemskap til barn av aksjonærer, men det var ikke gangbart av skattemessige årsaker.

Les også:

Grini Golfklubb: – Ungdom selv vet best hva ungdom vil ha

Jæren Golfklubb: Klubben må være et kult sted å henge

Ettersom klubben ikke hadde forutsett den enorme interesseøkningen i 2020, besluttet de å justere prisene tilbake til normalnivå i fjor. Likevel har antallet juniormedlemmer fortsatt å øke, og nå har klubben sett seg nødt til å innføre venteliste for å sikre tilstrekkelig spilletid på banen for aksjonærene.

Solberg sier at de gangene det ikke er ledig plass på banen, er det ekstra viktig at klubben kompenserer med andre aktiviteter og treningstilbud, slik at juniorene alltid har et tilbud å komme til.

(Les også: Kommentar: Golfboomens bakside)

– Vi får utvilsomt også god drahjelp av de gode treningsmulighetene vi har, og den nye TopTracer-rangen på Toppgolf har rett og slett gjort det utrolig gøy å trene golf.

Han sier det er flere forklaringer på hvorfor juniorene ikke har meldt seg ut etter prisøkningen.

– For det første er vi heldige som har en egen aksjonærsløyfe på ni hull, som gjør det lettere å komme seg ut på banen. Tilgjengelighet er alfa og omega. Barn og unge vil bare spille, og da må man gi dem mulighet til nettopp det. Vi har også fått på plass en ordentlig juniorkomité som driver juniorsatsingen vår, og to av våre flinke proer kjører juniortreninger gjennom hele året. Vi søker også etter en ny sportssjef i klubben, som er en helt nyopprettet stilling. Denne personen vil ha en nøkkelrolle i å utvikle juniormuljøet i klubben videre. 

– Det er viktig å vise juniorene at man bryr seg og virkelig satser på dem, bedyrer Solberg.

(Les også: Må tenke nytt: – Halvparten av de nye golferne kan forsvinne)