Nå er ambisjonen å finne ut av hvor mange og hvem som kunne tenke seg å være del av en eventuell toppidrettssatsing. Målgruppen er bevegelseshemmede og døve golfspillere som er 16 år eller eldre. 

Henrik Björelind, pro ved Larvik Golfklubb, er engasjert til å følge opp spillerne. 

Det planlegges også tre treningssamlinger for bevegelseshemmede og døve, med første samling i Sverige i starten av april, andre samling i Larvik i midten av juni og tredje samling i Larvik 1. oktober.

For mer info, klikk her