Sverige

Sverige har skapt seg et ry som golfnasjon med golflegender som Annika Sörenstam og de ledende PGA Tour-spillerne Carl Petterson og Henrik Stenson. Det er imponerende med tanke på at Sverige har lange vintre, men ikke overraskende med tanke på kvaliteten på svenske golfbaner.

Sverige har over 300 golfbaner, og sporten er i sterk vekst. Sveriges geografi og topografi sørger for fine golflandskap. Her finner vi alt fra baner i kupert kystterreng til baner i skogen med buktende bekker.

Golfspillere i Sverige har tre hovedtyper bane å spille på:

Parkbane
Skogsbane
Kombinasjon park- og skogsbane

Parkbanene finner vi ofte på tidligere jorbruksarealer. De er designet etter de klassiske engelske parkbanene og er velpleide. Som regel er de lette til middels vanskelige, og de fleste befinner seg i et mer åpent landskap. Skogsbanene utnytter bakkene og skogen i Sverige. Skogsbanen er som regel omgitt av trær og krever presise slag. Til gjengjeld er det mye flott natur å beundre mens du går til neste slag. De fleste golfbanene i Sverige er imidlertid kombinerte park- og skogsbaner der spilleren opplever både lanstrakte enger og skog.

Langs kysten i Sør-Sverige, der det er mye sand, fins det flere linksbaner. Noen baner bruker beskrivelser som ”linkslignende” eller ”linksstil”. Det skyldes mer bunkertypen og et åpent banelandskap enn det faktum at de ligger nær kysten.