Norsk Golf har tidligere skrevet om den voldsomme økningen i antall spillere med pluss-handicap etter omleggingen til nytt handicapsystem.

Nå er en spiller dømt for å ha jukset med scorene, og Norges Golfforbund ser ikke bort i fra at det kan komme flere lignende saker i tiden som kommer.

– Handicapsystemet baserer seg på tillit og respekt for reglene som gjelder. Man er helt avhengig av at den enkelte spiller lever opp til systemets intensjoner for det skal kunne fungere slik det er tenkt, sier Thore Wilhelmsen i NGF til Norsk Golf.

Han understreker at den enkelte spiller selv har ansvar for å følge opp handicapreglene og justere sitt handicap riktig, slik at det til enhver tid gir et riktig uttrykk for den enkeltes spillestyrke.

Spilleren som er utestengt er ikke den samme spilleren som ble omtalt i den forrige saken.

Grovt juks

Juks med handicap for å komme med i attraktive turneringer man ikke er kvalifisert for, ansees som grovt. Det samme gjelder motsatt vei, når det jukses for å oppnå et høyere handicap for å få en urettmessig fordel i turneringer som spilles med handicap.

Men kan det hende at det nye handicapsystemet også gir en del utslag man ikke forutså på forhånd?

– Nei, men hvis du har få runder, eller ikke registrerer alle runder, så vil handicapet bli beregnet på et tynt eller misvisende datagrunnlag. Derfor er det så viktig at spillerne registrerer alle rundene de spiller, ikke bare utvalgte, sier Wilhelmsen.

Dersom dette vedvarer, vurderes det å gjeninnføre den gamle ordningen der de beste spillerne kun kan regulere handicap i turnering?

– Det kan vi ikke, for vi kan ikke forandre handicapreglene – de gjelder over hele verden. Dette er en problemstilling vi vil diskutere internasjonalt utover høsten og vinteren.
Det vi derimot kan gjøre som turneringsarrangør er å legge inn begrensninger på at man f.eks. må ha spilt et visst antall turneringsrunder eller at klubbene må godkjenne sine spillere som kommer med på handicap i en turnering.

Wilhelmsen sammenligner det litt med doping – at man driver handicapdoping for å komme seg med i turneringer.

– Men som jeg har sagt tidligere: hvis du jukser deg ned i handicap, og plutselig står med null ved turneringsstart, har de andre spillerne der en forventning til at du holder et visst nivå. Da er det ikke noe moro å gå to 89-runder. Det blir som om du sier at du skal løpe maraton på 2.30 og så klokker du inn på over fire timer… I tillegg har du stjålet en plass i turneringen fra en annen spiller.

Norges golfforbund ser ikke bort fra at det kan komme flere lignende saker i tiden som kommer. De er kjent med at flere spillere jukser seg ned i handicap for å komme med i nasjonale turneringer.

Det har også vært et hett samtaleemne blant spillere og foreldre i forbindelse med turneringer i år.

Tidligere var det slik at spillere med under 4,4 i handicap kun kunne justere handicapet sitt etter spill i turnering. Etter at World Handicap System ble innført i mars i år, har man sett en eksplosjon av spillere som har fått veldig lavt handicap.