Takket være effektiv VR-funksjonalitet reduseres vibrasjoner i søkerbildet som følge av håndbevegelser til 1/5 eller mindre (basert på Nikon sine egne målinger). Nikon skriver i en pressemelding at teknologien gjør det enklere enn noen gang å måle nøyaktige avstander, ettersom målet forblir stabilt i søkeren. 

Slik skal antallet feilmålinger som skyldes at laserstrålen ikke treffer målet eller tar utgangspunkt i feil målepunkt, reduseres.

Begge modellene benytter såkalt «første målprioritet» – en målealgoritme spesialutviklet for golf. Som for eksempel måling av avstanden til et flagg på greenen med trær i bakgrunnen. Den nye teknologien «Locked On» bekrefter med en sirkel i søkeren når avstanden til det første målet (flagget) vises.

COOLSHOT 80 VR måler kun den faktiske avstanden (lineære), mens COOLSHOT 80i VR har ID-teknologi. Det betyr at den også kan måle høydeforskjell, horisontal avstand og høydejustert avstand, noe som gjør sistnevnte spesielt godt egnet for kuperte baner.