(Denne kommentaren står også på trykk i denne månedens utgave av Norsk Golf)

Norges idrettsforbund har i lang tid stått overfor store utfordringer. Åpenhetsdebatten ligger som en stein i skoen. Den steinen må ut for å gjenskape tilliten til norsk idrett og normalisere forholdet mellom idrettspresidenten og kulturministeren.

Fra dag én har styret i NGF vært krystallklare i denne debatten. Full åpenhet. Mangel på åpenhet skader tilliten til hele norsk idrett. I vårt verdigrunnlag har vi ærlighet. Åpenhet er et opplagt element i ærlighet. Vi står og må alltid stå støtt i vår ærlighet.

Implementering av Bernander-utvalget er en viktig del av åpenhetsdebatten. På to områder skisser utvalget endringer som krever tingbehandling. Årlige godkjenninger av regnskapene og utvidelse av kontrollkomiteens mandat til også å omfatte forvaltningskontroll, må vedtas av Idrettstinget.

Vår mening er at det bør settes opp ekstraordinært ting til høsten for å få disse viktige endringene på plass. Så må ledermøtet nå i mai behandle idrettspolitiske saker. Viktig idrettspolitiske saker er modernisering av organisasjonsformer, oppfølging av idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på Idrettstinget i 2015 og vårt kontinuerlige arbeid med å forenkle og redusere administrasjon til fordel for faglige oppgaver og aktivitet ute i idretts-Norge.

NIF skal nå i gang med tilsetting av ny generalsekretær. Det er en meget sentral og viktig posisjon for hele norsk idrett. Kravene til aktuelle kandidater bør være høy kompetanse på idrettspolitikk, generell politikk, idrettsfag, ledelse, styring og samarbeid. Vi må ha tro på at styret i NIF gjennomfører denne prosessen i et nært samarbeid med sine medlemmer, særforbundene.

Vinteren er på hell over hele landet. Når snøen smelter, dukker flotte golfbaner opp.

Vi gleder oss til hyggelige og helsebringende golfrunder. Riktig god sesongstart til dere alle.