REGELENDRINGER//

Nye regler igjen? Her er det du bør vite i 2023

Fra 1. januar er det nye golfregler i spill. Hensikten er å gjøre dem enklere.

Fra 1. januar 2023 er det nye golfregler som gjelder, som her på Lofoten Golf Links.
Fra 1. januar 2023 er det nye golfregler som gjelder, som her på Lofoten Golf Links.
Publisert Sist oppdatert

– Golfreglene revideres normalt hvert fjerde år. Den forrige store revisjonen skjedde i 2019, og det som nå kommer er en «facelift« av 2019-reglene, forklarer Thore Wilhelmsen, spill- og dommerkonsulent i Norges Golfforbund.

Det er R&A i Skottland og amerikanske USGA som sammen blir enige om golfreglene.

Enklere å anvende

De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2023, og igjen er motivet å gjøre reglene enklere å forstå og anvende, samt oppklare misforståelser. I tillegg endres regler som i noen sammenhenger har straffet spillere for hardt i forhold til den aktuelle situasjonen.

– Reglene distribueres bare digitalt, og regelappen er også blitt ny og bedre, forteller Wilhelmsen.

Den norske oversettelsen forventes lansert i regelappen medio januar. Inntil videre er den norske regelteksten å finne på R&As regelside, hvor man kan lese golfreglene på ulike språk.

Her finner du den norske oversettelsen hos R&A

De viktigste endringene

Her er noen av de viktigste endringene som gjelder fra 1. januar 2023:

  • Modifiseringer for spillere med funksjonsnedsettelser: Alle modifiseringene har nå fått sin egen regel, i regel 25, som gjelder for alle konkurranser, inkludert alle spilleformer. Det behøver dermed ikke lenger være innført lokale regler for at disse modifiseringene skal være gjeldende. Men husk at det vil være krav om klassifisering for å kunne spille etter modifiseringene i regel 25.
  • På grunn av utstrakt bruk av digitale scoreløsninger koblet mot digitale handicapregistre (som f.eks. GolfBox) får ikke lenger en spiller straff for å ha unnlatt å skrive sitt handicap på papirscorekortet i slagspill. Komiteen er ansvarlig for å beregne spillerens Spillehandicap, og bruke dette for å summere spillerens nettoscore. Regel 3.3b(4).
  • Du har nå lov til å erstatte en skadet kølle, så lenge køllen ikke er skadet på grunn av mishandling. Regel 4.1a(2).
  • Hvis ballen ligger i ro utenfor greenen, og naturkrefter (som vind eller vann) forårsaker at ballen flytter seg, skal ballen normalt spilles fra sitt nye punkt. Nå har det kommet et nytt unntak 2 i regel 9.3 som sier at ballen skal plasseres tilbake hvis den etter å ha blitt droppet, plassert eller plassert tilbake, flytter seg til et annet område på banen, og naturkrefter er årsaken til det.
  • Begrepet bakover-på-linjen fritak endres til fritak i flagglinjen. Samtidig forenkles fritaket noe slik at spilleren dropper ballen på flagglinjen, og ballen må komme til ro innenfor én køllelengde (i hvilken som helst retning) fra der den traff grunnen når droppet.
  • Straffen for å spille en erstattet ball, når du ikke kan gjøre det, er redusert fra generell straff til ett straffeslag. For eksempel hvis du bytter ut en ball som skal plasseres tilbake. Regel 6.3b(3).
  • Hvis en ball spilt på greenen treffer et insekt, spilleren selv eller spillerens utstyr brukt til slaget, spilles ballen som den ligger. Tidligere skulle slaget vært annullert og spilt på nytt. Regel 11.1b(2).
  • Det har vært en utbredt misforståelse av regel 9.4b. Altså om det er en straff om en spiller ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg, f.eks. ved en prøvesving. For å klargjøre at det er en straff (unntatt når dette skjer på greenen) er ordlyden i overskriften til regel 9.4b endret til: Straff for å løfte sin ball, forårsake at den flytter seg eller bevisst berøre sin ball.
Powered by Labrador CMS