Det ble klart under denne ukens generalforsamling.

Ordningen der aksjeeiere blir sittende fast med en golfaksje i en årrekke, har vært en velkjent utfordring for klubber med aksjeordning i Golf-Norge. 

Høsten 2013 startet Miklagard Golfklubb på Kløfta i Akershus en omfattende omlegging av aksje-strukturen. Ambisjonen på lang sikt var å fjerne bindingstiden på aksjer, men i første omgang innførte de en «exit-ordning».

Innløsningsordningen gjorde at aksjonærer, fra og med høsten 2014, kunne overlevere sine aksjer til klubben, med en oppsigelsesperiode på to år.

Golf må være helt frivillig, og vi kan ikke på noen måte stenge folk inne i klubben. Det fungerte for mange år siden, men nå er det nye tider i golfen. For den nye generasjonen golfere, som vi ønsker å nå ut til, kan man ikke ha bindingstid

Tore Waagø

Miklagards budskap var at det å kjøpe en golf-aksje ikke lenger skulle være en evighetsforpliktelse. Kort tid etter fulgte Hauger GK, Haga GK, Losby GK og Hakadal GK opp med lignende løsninger..

Under denne ukes generalforsamling bestemte Miklagard GK at tiden nå er moden for å fjerne bindingstiden helt. Nøtterøy GK i Vestfold var først ute i Norge med å avvikle aksjeordningen og heller tilby vanlige medlemskap.

– Fra og med 2018 kan du melde deg inn og ut av klubben, akkurat som det passer deg. Det blir ikke lenger noen bindingstid, forklarer klubbens daglige leder, Tore Waagø, til Norsk Golf.

Også Losby GK har fjernet bindingstiden for eksisterende og nye medlemmer. Der kan eksisterende aksjonærer være fri sine forpliktelser knyttet til aksjeinnehavet fra og med 31. desember 2018.  

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tore Waagø og Miklagard GK har vært pionerer i arbeidet med å myke opp i forpliktelsene og bindingstidene i norske golfklubber med aksjeordninger. Nå har klubben bestemt å fjerne bindingstiden helt – for både eksisterende og nye medlemmer. (Foto: Christian Døvle/Norsk Golf)

Klubben hadde i fjor en omfattende medlemsundersøkelse, der de konkluderte med at det ikke lenger er stor risiko forbundet med å fjerne bindingstiden på medlemskapet: De fleste som ønsket å melde seg ut hadde allerede gjort det, etter at de innførte «exit-ordningen» for to år siden.

– Golf må være helt frivillig, og vi kan ikke på noen måte stenge folk inne i klubben. Det fungerte for mange år siden, men nå er det nye tider i golfen. For den nye generasjonen golfere, som vi ønsker å nå ut til, kan man ikke ha bindingstid. Det er ikke noe sted i samfunnet man blir bundet lenger. Til og med telefonabonnementene har blitt uten binding!, smiler Waagø.

Det siste året før Miklagard innførte sin innløsningsordning av aksjer, rekrutterte klubben bare fire nye aksjeeiere. Året exit-ordningen ble lansert, fikk klubben til sammenligning hele 92 nye medlemskap.

– Vi var veldig spent på hvordan ordningen kom til å påvirke den daglige driften. Risikoen var størst i starten, da vi var usikre på hvordan det kom til å bli tatt i mot. Vi ser nå at det har hatt en veldig positiv effekt på rekrutteringen. Selv om det var en del medlemmer som ønsket å komme seg ut, var det i andre enden av skalaen plutselig enda flere som ønsket seg inn.

(NB! Problemstillingen med bindingstid gjelder kun klubber med aksjer. De aller fleste norske klubber har i dag ikke aksjer, og medlemmene kan melde seg fritt ut og inn som i andre idretter. De aller fleste golfklubber i dag drives som et idrettslag, med plikter og rettigheter som i andre idretter.)

I årets første utgave av magasinet Norsk Golf, som dukker opp i postkassene denne uken, forteller golfpresident Marit Wiig om viktigheten av at aksjeklubbene har løst opp i sine bindingstider: 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Marit Wiig sier nedgangstidene i Golf-Norge har kommet golfspillerne til gode, ved at det har tvunget golfklubbene til å bli mer markedstilpassede. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

– På en måte kan man si at nedgangstidene i Golf-Norge i har vært positivt for golfspillerne, fordi det har tvunget klubbene til å tenke nytt. Det har kommet flere former for alternative medlemskap med mye mer fleksibilitet enn før. Golfen har jobbet hardt for å fjerne myten om at man er «stuck» i mange år, dersom man blir medlem i en golfklubb. I praksis så har nesten alle klubber i dag løsninger som gjør det mulig å være medlem, uten at du er bundet opp i en årrekke, sier Wiig.

– Klubbene må være flinke til å tilpasse seg markedet

Tore Waagø mener det er viktig at klubber tilbyr et bredt spekter av differensierte medlemskap. Miklagard var – i følge Waagø – den første klubben i Norge som tilbød nettopp dette. I første omgang et medlemskap med full spillerett, et med ekstra rangeballer og rabatter i restauranten i tillegg til spilleretten, og et «supermedlemskap», som inkluderer alt fra rangeballer og rabatter i proshopen til kaffe, pegger, protimer og kølletilpasning. 

I 2016 innfører klubben ytterligere tre nye medlemskap, skreddersydd de som spiller kun et fåtall runder hvert år.

De klubbene som driver best, er de som er tilpasningsdyktige og tilbyr en rekke medlemskap over hele skalaen

Tore Waagø

                                                                                                                                               – Vi innfører «fleximedlemskap» for de som spiller litt mindre golf. Det tilbys blant annet et eget medlemskap for de som kun ønsker å spille hverdager, og et «klippekortmedlemskap» for de som bare spiller fem runder hvert år. Markedsundersøkelser fra hele Europa viser at 30-åringene i dag ikke er som 30-åringene for 20 år siden, og golfklubbene må tilpasse seg deretter, forklarer Waagø.

Han sier klubben ønsker å tiltrekke seg alle typer nye medlemmer, men med fokus på flere yngre folk, kvinner og juniorer,.

– Vi har nok fått et litt ufortjent stempel som «eliteklubb». Det ønsker vi ikke å være. Vi har fem til seks utslagssteder på hvert hull, og banen kan spilles kort for de som ønsker det. For to år siden innførte vi et familiemedlemskap. Det har fungert veldig bra. Kvinneandelen øker, og det har vært veldig positivt for klubbmiljøet. Det har også bidratt til å øke juniorandelen, og 2016 blir vårt første år med egen satsningsgruppe for juniorene våre.

«Medlem der du bor»

Les også: – Alt for mange klubber har gjort stor butikk av billige medlemskap 

Waagø sier nærmere 80 prosent av medlemmene på Miklagard er lokale medlemmer. Han mener alle klubber bør etterstrebe å ha så mange lokale medlemmer som mulig.

På Golftinget i november, ble det bestemt at den såkalte «greenfeeoverenskomsten» i Golf-Norge skal utredes. Den sier at NGF’s medlemsklubber plikter å akseptere greenfeespill.

Mørk GK, Drøbak GK og Moss & Rygge GK var initiativtakere for at saken ble tatt opp. De mente alt for mange klubber har definert overenskomsten som en forretningsidé.

Mørk, Drøbak og Moss & Rygge sier salg av billige greenfeemedlemskap har skutt i været, og er i ferd med å uthule den økonomiske eksistensen til mange norske golfanlegg, ved at de mister forutsigbare medlemskap.

Tore Waagø er helt enig i at tiden er moden for en revidering av greenfeeoverenskomsten, men sier det også er viktig at klubbene går inn i seg selv og ser på medlemskapene de selv tilbyr.

– Det viktigste er at klubbene tilpasser seg markedet der de er. Vårt «hverdagsmedlemskap» er for eksempel tilpasset de som jobber på Gardermoen, og stort sett jobber i helger. De har mye fri på hverdager.

– Vi trenger ikke å se lenger enn til Sverige for å se at de klubbene som driver best, er de som er tilpasningsdyktige og tilbyr en rekke medlemskap over hele skalaen.