En gruppe på 81 profesjonelle PGA Tour-caddier leverte tirsdag søksmål mot touren. De krever kompensasjon for sponsorlogoene som eksponeres på overtrekksvestene de er pålagt å bruke. ESPN.com skriver at oppreisningen de søker kan være på over hundre millioner dollar.

Under en TV-sending fra en turnering er caddievesten den mest verdifulle reklameplassen mellom reklamepausene. Den årlige verdien av vesten er på over 50 millioner dollar

Caddiene argumenterer for at touren hindrer dem i å få sin rettmessige bit av tourens årlige reklameinntektspott på flere titalls millioner dollar. Sagt med andre ord:

De mener PGA Tour tvinger dem til å være ubetalte menneskelige reklameplakater.

«Under en TV-sending fra en turnering er caddievesten den mest verdifulle reklameplassen mellom reklamepausene. Den årlige verdien av vesten er på over 50 millioner dollar», hevder caddiene i søksmålet, i følge golf.com.

Selv om det ikke er en spesifikk tour-regel som tvinger caddiene til å bruke vestene, antas de å være kontraktsmessig forpliktet til å bruke dem som en del av en avtalt «uniform».

Caddiene hevder også i søksmålet at touren straffer caddiene som ikke ønsker å bruke overtrekksvesten – enten ved å ekskludere dem fra turneringer eller oppfordre spilleren de jobber for til å sparke dem.

Les om søksmålet i detalj her.