Utgiftene er større enn inntektene, lyder den enkle forklaringen fra baneeier Mari Myhrene.

Hun synes det er vemodig å nedlegge anlegget som hennes mor og far etablerte etter betydelig innsats. Siden har Mari og mannen Magnus drevet videre.

På det mest blomstrende hadde Hurum Golfklubb, som leier banen, 1200 medlemmer. Nå har antallet sunket til 300.

Det har vært mange tunge år, og i år ble det ekstra tungt da vi sto igjen med ni døde greener etter vinteren

– Det har vært et dramatisk fall i spillere. Hvis vi hadde greid å knytte til oss alle sommergjestene i området, hadde det gått bra, men det har vi ikke. Det har vært mange tunge år, og i år ble det ekstra tungt da vi sto igjen med ni døde greener etter vinteren. Til slutt ble vi nødt for å sette strek, og det er synd for Golf-Norge, sier Mari Myhrene.

– Har det vært forsøkt med en redningsaksjon?

– Klubben har ikke sagt så mye foreløpig. Den har 8-900 000 kroner i egenkapital. Hvordan klubben skal drive videre, vet ikke jeg så mye om. Men vår beslutning er det for sent å reversere.

Golfbanen på Hurum har vært et enkelt anlegg bygd uten nedgravd vanningsanlegg. Det gjør det enkelt å bringe området tilbake til jordbruk.

Man trenger ikke å være etterforsker på toppnivå for å skjønne at det har skurret litt mellom baneselskapet og klubben.

– Vi inngikk ny avtale med klubben for fire år siden. Da var vi klar på at økonomien måtte bedres for at vi kunne fortsette. Da var utviklingen allerede negativ, og den har bare fortsatt. Klubben har hatt fire år på seg, sier Mari Myhrene i et utilslørt spark på skinneleggen – og hun legger til i samme slengen: Norges Golfforbund har en jobb å gjøre mot frivilligheten.

Hvor mange av medlemmene vet egentlig hva som foregår?

Styreleder i Hurum Golfklubb, Harald Arthur Bruland, mener å vite hva som har foregått, og han deler ikke Mari Myhrenes oppfatning av saken.

– Dette er en lang historie. Vi har i tre år prøvd å få svar fra Myhrene, men de har visst ikke hatt lyst til å svare. Det er mange ting som må fortelles. Hennes versjon er sikkert grei for henne, men andre er litt i tvil om den. Vi har bedt om å få et tilbud fra henne for 2019 og 2020, men har ikke fått noe. Det har vært en vanskelig situasjon for klubben, sier Bruland, som samler styret tirsdag. Da skal man bestemme hva som skal sies om saken.

Bruland opplyser at Hurum Golfklubb skal fortsette å eksistere og ser for seg et samarbeid med en av de nærliggende klubbene (Kjekstad har sagt ja).

Anleggssjef Pål Melbye i Norges Golfforbund har selvfølgelig fått med seg at golftilbudet på Hurum forsvinner – og beklager det.

–Hurum representerer gjennomsnittet av golfklubbene i Norge. De har en bane bygd for lite penger, og som så mange andre fikk de en smell i vinter. I motsetning til enkelte andre, større anlegg har ikke Hurum en buffer å sette inn når det blir ekstraordinære forhold. Samtidig har jeg skjønt at det ikke har vært det beste samarbeidsklimaet mellom klubb og baneselskap, sier Melbye, som opplyser at det er sjelden golfbaner legges ned i Norge.

Men på Myhrene puttes den siste ballen i hullet om cirka to måneder.

PS: Til glede for noen: crocketbanen skal opprettholdes!