Den etterhvert langttrekkende rettsaken mellom Kongsvingers GK ser nå ut til å få en slutt. 

Tre tidligere medarbeidere ved Kongsvingers GK, Manuel Sanches, Lukasz Przybylski og Roger Olsen saksøkte i 2013 klubben etter at de ble erstattet av svenske banearbeidere da deres midlertidige arbeidskontrakter gikk ut i 2012.

Dette skjedde etter en overgangsperiode der de tre sa ja til å bidra i den nyopprettede golfklubben etter konkursen.

Kongsvingers GK tapte i tingretten i januar i fjor, men anket dommen videre til lagmannsretten som forkastet anken. Rettsprosessen vil dermed koste golfklubben minst 1,5 millioner kroner.

Vi kommer til å klare det, det er ikke noen fare for konkurs.

Kongsvingers GK

Klubben tilbød et forhandlingsmøte med de tre saksøkerne i fjor sommer etter tingrettens dom, men ble avvist av saksøkerne.

Ingen konkursfare

Hans Kjensjord, Kongsvingers talsmann i forbindelse med rettsaken, sa til Norsk Golf forrige uke at klubben nå forholder seg til dommen i lagmannsretten.

– Vår klubb har ikke mulighet til å anke saken på egen hånd. Det må i tilfelle være at Norges Golfforbund eller andre ønsker å gå inn som medpartner og ta kostnadene på dette. Det kan kanskje være av interesse for NGF, dersom det ligger et prinsippielt spørsmål bak som får konsekvens for golfklubber forøvrig, sier Kjensjord til Norsk Golf, og legger til:

– Vi forholder oss til dommen og holder på å jobbe frem en økonomisk løsning for at dette skal komme på plass. Vi kommer til å klare det, det er ikke noen fare for konkurs.

Etter at saken var oppe i lagmannsretten i november, fikk Norges Golfforbund tilsendt dommen fra advokaten som førte sak på vegne av Kongsvingers. Advokaten resonnerte rundt muligheten til å gå videre til høyesterett.

– Han opplevde domsavsigelsen som overfladisk. Arbeidsgivere kjemper ofte i motbakke i saker som dette, og advokaten opplevde en antipati mot Kongsvingers GK i denne saken, sier generalsekretær i NGF, Tor-Anders Hanssen til Norsk Golf.

Løftet saken til NGFs styre

NGF har de siste ukene vært i dialog med NGFs lovutvalg, NHO-idrett og Norges Idrettsforbunds juridiske apparat rundt eventuell videre saksgang. Deres tilbakemelding var at dommen ikke skapte presedens for idrettslag så lenge midlertidige ansettelser blir håndert korrekt.

For å være 100 prosent sikre og for å få en grundig behandling også på politisk nivå, løftet vi saken til NGFs styre

Tor-Anders Hanssen

– For å være 100 prosent sikre og for å få en grundig behandling også på politisk nivå, løftet vi saken til NGFs styre.

Onsdag 28. januar hadde NGF styremøte på Ullevaal Stadion. Deres konklusjon var den samme som lovkomiteen, NHO-idrett og NIF.

– Vi føler vi har gjort vårt for å belyse saken. Vi fikk en kommentar fra Kongsvingers i løpet av denne prosessen hvor de syntes det var flott at vi fulgte opp, men de forventet nok ikke en annen konklusjon, sier Hanssen.

Ser fremover

Til tross for trang økonomi, har Kongsvingers GK blitt lovprist for å være en av Norges beste baner. Nylig kåret World Golf Travel Awards Kongsvingers GK til Norges beste golfbane i 2014.

– Driftsmessig går klubben bra. Vi har fått mye oppmerksomhet etter World Golf Travel  Awards, og håper det vil føre til enda mer trafikk på banen. Vi kommer til å bruke den prisen for det den er verdt, avslutter Kjensjord i Kongsvingers GK.