I samarbeid med GPS Andalucia, Alcaidesa Links Golf Resort og San Roque Club, inviterte NGF tidligere i høst til de to første turneringene i Nordic League 2016.

Turneringene skulle etter planen gå av stabelen i uke fem og seks neste år, men på grunn av laber interesse fra spillerne er turneringen nå avlyst.

–  Vi var avhengig av 90 påmeldte for å gå i null. 18 påmeldte viste at markedet og interessen ikke er stor nok for en turnering så tidlig. Det som er synd var det var kun to norske påmeldte spillere, forklarer idrettssjef i NGF, Øyvind Rojahn til Norsk Golf.

Flere av Nordic League-spillerne har fri fra golfen nå og tar andre jobber i vinter for å få det til å gå rundt

Øyvind Rojahn

– Vi hadde håpet at de som er en del av Team Norway skulle være med og støtte vårt mål om å få til to turneringer, men flere av spillerne har sittet på gjerdet for å se om det kom med nok spillere, forklarer Rojahn.

– Hvordan forklarer dere den lave interessen?

– Det er ikke til å komme bort fra at mange av de som konkurrerer på Nordic League ikke har stor «cash flow». Startavgiften, som blant annet skal dekke premiepengene, var på 1600 euro for de to turneringene (ca. 15 000 NOK journ. anm.). Flere av Nordic League-spillerne har fri fra golfen nå og tar andre jobber i vinter for å få det til å gå rundt. Siden turneringene skulle bli spilt såpass tidlig på året, følte kanskje flere av spillerne at oppkjøringsperioden ble for kort, sier Rojahn, og legger til;

– Ecco- og Nordea Tour (også en del av Nordic League journ. anm.) har allerede innarbeidede Winter Series-turneringer senere i februar og i mars. Det er naturlig at spillerne meldte seg på disse turneringene først.

– Har NGF planer om å prøve på nytt neste år med nye Winter Series-turneringer?

–  Vi ønsker å ha et best mulig turneringstilbud. Det kan være aktuelt å flytte turneringen til en senere dato, men det fører også til andre utfordringer med tilgjengelighet og kostnader. Vi skal evaluere fremover hva vi kan gjøre annerledes.

Det skal arrangeres to Nordic League-turneringer i Norge i 2016.