Planen har vært etterspurt og utsatt, etterlyst og utskrevet. Når ferdigstillingen har tatt lang tid, er det mest fordi dokumentet er så viktig.

 

– Den sportslige planen skal være et veikart for fremgang på alle områder. Den definerer hva som skal prege den norske golfen i fremtiden. Hovedmålet er flere og bedre spillere i sunne klubber. Og her har vi endelig lagd kartet som tar oss dit, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen i NGF.

 

Les også: – Avgjørende at golf er morsomt

 

 

En lang vei

 

Han legger ikke skjul på at veien til målet er lang, eller at reisen blir krevende. Det avgjørende er at golfsporten nå velger riktig kurs. For golfklubbene har lenge ropt etter en veiviser.

 

– Golfen både i utlandet og her hjemme opplever tøffe tider. Det er nedgang i medlemsmassen og det er spesielt nybegynnerne som faller fra. Det er få ungdommer som finner seg til rette, og enda færre som konkurrerer. Kvinneandelen er mindre enn forventet og mange klubber har en anstrengt økonomi. Det er med andre mye å ta tak i, understreker generalsekretæren.

 

Arbeidet med den nye planen har pågått i halvannet år. Fra mai i fjor ble idrettsutvikler Petter Hagström og den tidligere PGA Tour -spilleren Henrik Bjørnstad fristilt fra øvrige oppgaver i golfforbundet for å legge grunnlaget for morgendagens spillerutvikling. For med spilleren i sentrum skal også morgendagens golfanlegg, konkurransetilbud og organisasjoner skapes. I sum er det en helt ny måte å tenke på.

 

 

Planens tre deler

 

Den sportslige planen kan og bør leses av alle aktører, både klubbledere, trenere, spillere og foreldre. Den er delt inn i tre klare hoveddeler: Aldersrelatert trening, aktiv livet ut og støtteprosesser.

 

– «Aldersrelatert trening» dreier seg om arbeidet med unge spillere og er et sentralt begrep i den nye planen. I fem utviklingstrinn beskriver vi hva som bør prioriteres for å utvikle spillere fra ung alder til noen få av dem skal inn i verdenstoppen. Trinnene skal tas i riktig rekkefølge uansett når man begynner med golf. Og det skal fokuseres på hele mennesket.

 

Den andre delen, «Aktiv livet ut», handler kort og enkelt om resten av oss – alle klubbmedlemmene som spiller golf for hyggens skyld.

 

– I tre utviklingstrinn beskriver vi hva som er viktig for å rekruttere, ivareta og utvikle golfere som begynner med golf i voksen alder, med begrenset tid og ferdighet. For også disse må utvikles dersom de skal ha glede av spillet sitt. I dag ser vi altfor mange som faller fra fordi de ikke kommer over den første terskelen, og i altfor stor grad har denne store gruppen blitt overlatt til seg selv uten et tilstrekkelig trenings- eller aktivitetstilbud, fortsetter Hanssen.

 

 

Mer lek og moro

 

Til tross for at planen har to helt ulike målgrupper, er det klare fellesnevnere mellom dem.

 

– Den som leser hele planen vil se at det aller meste handler om å skape et miljø som folk trives i. Lek, moro, glede, trygghet og mestring er ord som går igjen, og de går igjen som en rød tråd fra de aller minste til utviklingen av våre neste verdensstjerner, poengterer Hanssen.

 

Dette er ikke en plan med et ensidig fokus på det golffaglige. Svært få norske spillere vil kunne leve av golfen sin. Derfor er utviklingen av de personlige egenskapene vel så viktige i arbeidet med unge spillere.

 

– Spillerne oppfordres til å ta ansvar. Satsingen preges av stor frihet og individuell tenking. Med disse egenskapene vil selv de som ikke når toppen ta med seg solide verdier fra et trygt, inkluderende og morsomt utviklingsmiljø. Et miljø som tenker større enn verdensstjerner og resultater. Et miljø som fokuserer på mestring og der alle føler seg ivaretatt.

 

Ta konsekvensene

 

Hanssen er tydelig på hva man ønsker å oppnå med den nye planen.

 

– Vi setter spilleren i sentrum , sier han. – Og derfor handler den siste delen om å ta konsekvensen av spillerutviklingsfilosofien, den handler om alle støtteprosessene. Vi gir en del løfter med denne planen. Golfsporten skal tilby miljø, trygghet og mestring. Vi skal tilpasse, inspirere og ansvarliggjøre. Vi skal gi alle et tilbud livet ut, enten du vil bli best i verden eller spiller for moro skyld. Derfor må vi også endre mye av det vi driver med. Planer er ingenting verdt før de leves ut i det daglige.

 

For fremgangen skal vise seg på mange områder: En mer helhetlig og balansert klubbutvikling med flere frivillige hjelpere, større variasjon i aktivitetstilbudet, flere tilpassede anlegg for alle aldersgrupper og ferdighetsnivåer, mer interessante treningsanlegg og en hverdag der profesjonelle og frivillige trenere jobber sammen for å utvikle hele medlemsmassen.